Gumenuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін.

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sience

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Прокоп'як М. З. Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса / М. З. Прокоп'як, Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 196-197
 2. Волошин О. С. Аналіз рівня захворюваності органів системи дихання в дитячому і юнацькому віці / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 229-233
 3. Мацюк О. Б. Визначення життєздатності пилку гібридів ріпаку озимого в умовах західного Лісостепу / О. Б. Мацюк, Г. Б. Гуменюк, М. Л. Базилюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 67-69
 4. Волошин О. С. До 150-річчя з дня народження засновника української школи електрофізіології Василя Юрійовича Чаговця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 3–4. – С. 127-131. DOI : 10.25128/2078-2357.23.3–4.14
 5. Екологічний стан річки Іква Кременецького району Тернопільської області / М. В. Гонтарук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 186-188
 6. Гуменюк Г. Б. Інтегральна модель оцінювання рівня пошкоджень об’єкту природно-заповідного фонду / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Гарматій, Т. М. Яручик // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 188-189
 7.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 8. Гуменюк Г. Б. Кореляційно-регресійні зв’язки між елементами родючості ґрунтів Шепетівського району Хмельницької області / Г. Б. Гуменюк, А. С. Сверстюк, М. З. Прокоп'як // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 186-187
 9. Моделювання динаміки компонентів прісноводних гідроекосистем (на прикладі річки Ріка Закарпатської області та водозабору м. Ланівці Тернопільської області) / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Гарматій, Б. Б. Сокіл [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 3–4. – С. 36-47. DOI : 10.25128/2078-2357.23.3-4.5
 10. Когут В. І. Погляди про ноосферологію, як науку майбутнього / В. І. Когут, Г. Б. Гуменюк // Харківський природничий форум : шоста міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. – С. 198-201
 11. Порівняльний аналіз морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (ДК Експрешн, Абакус, Смарагд, ПТ 264, Куга) / Т. М. Яручик, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 87-90
 12. Розвиток органічного землеробства в Італії / О. Е.Лукащук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 58-60
 13. Когут В. І. Сталий розвиток крізь призму військової агресії росії проти України / В. І. Когут, Г. Б. Гуменюк, В. В. Грубінко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 3–4. – С. 108-117. DOI : 10.25128/2078-2357.23.3–4.12
 14. Федченко А. Характеристика поняття екоцид / А. Федченко, О. Трач ; наук. кер. Г. Гуменюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 143-145
 15. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus / V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk, V. V. Humeniuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. - DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 2. – P. 254-265 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Гуменюк В. В. Агрохімічна оцінка ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / В. В. Гуменюк, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, М. З. Прокоп’як // П’ята міжнародна конференція молодих учених : Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків) : збірник тез. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 204–205.
 2. Мацюк О. Б. Дослідженя життєздатності пилку гібридів ріпаку озимого / О. Б. Мацюк, Г. Б. Гуменюк, М. Л. Базилюк, О. Б. Амброзюк // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 76-78
 3. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 4. Чень І. Б. Ґ. Й. Мендель : життя і наукова діяльність (до 200-річчя від дня народження) / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Фактори експериментальної еволюції організмів : збірник наукових праць. – Київ : Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова, 2022. – Т. 30. – С. 8-12. – DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v30.1453
 5. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку з різним рівнем ефективності функціонування серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин, Ю. С. Сморщок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 2022. – № 4. – С. 83-88
 6. Гуменюк В. В. Оцінка якості води водозабору м. Ланівці / В. В. Гуменюк, В. В.  Грубінко, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 52-54
 7. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 8. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 9. Городецька С. І. Родючість ґрунтів Тернопільського району Тернопільської області / С. І. Городецька, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 45-48
 10. Чвалюк Г. В. Як війна знищує екологію України / Г. В. Чвалюк, В. В. Грубінко, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 49-64. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.6
 11. Influence of Phosphorus Compounds on Phytoplankton, Aquatic Plants / O. I. Skyba, V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk [et al.] // International Journal on Algae. – 2022. – Vol. 24, Issue 2. – P. 195-208. – URL.: https://www.scopus.com
 12. Voloshyn O. S. THE NECESSITY OF THE OVERWORK PREVENT AND DEVELOPMENT OF DISEASES IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING / O. S. Voloshyn, Yu. S. Smorshchok, H. B. Humeniuk // Innovation - Science - Society : Abstracts of ХХХVІІІ International Scientific and Practical Conference (September 26-27, 2022). – Hamburg : Littera Verlag, 2022. – P. 14-17

2021 рік

 1. Чень І. Б. Виховання у вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами / І. Б. Чень, Н. В. Москалюк, Г. Б. Гуменюк // Topical issues of modern science, society and education : The 1 st International scientific and practical conference (August 8-10, 2021). – Kharkiv, 2021. – P. 122-126 .
 2. Гуменюк Г. Б. Вплив перехресного запилення на врожайність гібриду ріпаку озимого Куга / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, Р. Л. Яворівський, В. О. Хоменчук // Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : сolección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la сonferencia іnternacional сientífica y рráctica (Panamá, 11 de junio de 2021). – Panamá-Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. – С. 89–91
 3. Чень І. Б. Досвід впровадження роздільного збору побутових відходів у Тернопільській області / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 109-111
 4. Гуменюк Г. Б. Факторний аналіз: використання у біологічних дослідженнях / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Б. Б. Гавришок, А. В. Станіславчук // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів (2-3 грудня, 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 76-78.
 5. Гуменюк Г. Б. Формування екологічної культури в учнів початкових класів із використанням елементів інтегрованого навчання (на прикладі «Екологічної абетки») / Г. Б. Гуменюк, М. П. Пасічник, С. О. Ястремська // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 327–328.
 6. Гуменюк Г. Б. Фосфорно-кальцієва проблема українських ґрунтів та шляхи її вирішення / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Ideas and innovations in natural sciences : International scientific and practical conference. (March 12–13, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 63-66
 7. Волошин О. С. Олександр Флемінг (до 140-річчя з дня народження) / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2021. – Т. 28. – С. 156-160
 8. Волошин О. С. Особливості викладання дисциплін біологічного спрямування майбутнім вчителям природничих наук / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 142–146.
 9. Волошин О. С. Особливості дистанційного навчання як фактор впливу на характер освітнього процесу / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин // Problems and Innovations in Science : The 23th International scientific and practical conference (September 20-21, 2021). – Dallas : Primedia E-launch LLC, 2021. – P. 11-14
 10. Волошин О. С. Оцінка адаптаційних можливостей осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин // Ideas and innovations in natural sciences : International scientific and practical conference. (March 12–13, 2021). – Lublin : Baltija Publishing, 2021. – P. 122-125
 11. Волошин О. С. Оцінка фізичного розвитку і функціонального стану організму осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, Ю. С. Сморщок // Довкілля і здоров’я : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи (Тернопіль, 22–24 квіт. 2021 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – C. 16-18.
 12. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 13. Кирик М. Г. Зміна родючості ґрунтів Ізяславського району Хмельницької області /  М. Г. Кирик, Г. Б. Гуменюк, Л. В. Янковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 78–80.
 14. Палій Ю. Ю. Родючість ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / Ю. Ю. Палій, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 112–114.
 15. Шеремета В. А. Характеристика ґрунтів Ярмолинецького району Хмельницької області /  В. А. Шеремета, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціо- нального природокористування в контексті сталого розвитку : Четверта Міжнародна науково-практична конференція (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – С. 313-315
 16. Complex assessment and forecasting of chemical pollution of small rivers by economic and mathematical modelling methods / H.B. Humeniuk, V. O. Khomenchuk, N. M. Harmatiy [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2021.  – Vol.30, issue 3. – P. 460–469. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000709453300006
 17. Yastremska S. THE INFLUENCE OF EXOGENOUS XENOBIOTICS ON ADSORPTION OF IRON IONS AND HEMATOPOIESIS / S. Yastremska, N. Petryk, H. Humeniuk, O. Krekhovska-Lepiavko, B. Lokai, I. Yastremska // Pharmacologyonline. – Vol.3. – P. 1585-1596. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85123289560&origin=AuthorNamesList&txGid=22154427cbd0f57e3fc17bd0b2625b40&isValidNewDocSearchRedirection=false&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAILS_EXPORT:1

2020 рік

 1. Волошин О.С. Оцінка впливу забруднення повітря на показники захворюваності органів дихання / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58-60.
 2. Яремська М. Р. Математичне моделювання на основі кореляційного аналізу досліджень елементів живлення в ґрунтах / М. Р. Яремська, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 160-163.
 3. Кирик М. Г. Фізико-географічна характеристика Хмельницької областІ / М. Г. Кирик, Г. Б. Гуменюк // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58-60.
 4. Антонюк Ю. Ю. Характеристика основних показників родючості грунтів / Ю. Ю. Антонюк, Г. Б. Гуменюк // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 58-62.
 5. Шеремета В. А. Характеристика грунтів Хмельницької області / В. А. Шеремета, Г. Б. Гуменюк // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 62-64.
 6. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2020. – 130 с.
 7. Гуменюк Г. Б. Зміна якості водного середовища під впливом йонів плюмбуму / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Н. Г. Зіньковська // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142–146.

 2019 рік

 1. Волошин О. С. Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Вісник наукових досліджень : науково-практичиний журнал. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–33.
 2. Волошин О. С. Модернізація змісту вищої освіти і формування системи компетентностей як фактори становлення інноваційного мислення випускника / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин [та ін.] // Strategy of quality in industry and education : XV International conference (Varna, Bulgaria, 3-6 June 2019). – Varna, 2019. – С. 263–266.
 3. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 4. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Т. 25. С. 344347.
 5. Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, В. О. Хоменчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 58–63.
 6. Родючість грунтів Зборівського району Тернопільської області / М. В. Проданова, Г. Б. Гуменюк, Т. М. Шимонюк [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 257–259.
 7. Киселенко О. А. Родючість грунтів Теофіпільського району Хмельницької області / О. А. Киселенко, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 138–140.
 8. Порівняльна характеристика вмісту кальцію в грунтах Тернопільської області / У. О. Гнида, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 101–104.
 9. Волошин О. С. Оцінка функціональних резервів серця осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 87–90.
 10. Чень І. Б. Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання фізіології людини і тварин / І. Б. Чень, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 116-118.
 11. Дробик Н. М. Лабораторний практикум із загальної екології : для студентів біологічних та екологічних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти) / Н. М. Дробик, Л. Р. Грицак, Г. Б. Гуменюк. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. – 130 с.
 12. Гуменюк Г. Б. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Соціальна екологія та проблеми природокористування» : для студентів біологічних спеціальностей  вищих педагогічних навчальних закладів / Г. Б. Гуменюк, Н. М. Дробик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 83 с.
 13. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]