mohun

Кандидат мистецтвознавства

Викладач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва 

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Гиса О. А. Основний музичний інструмент (фортепіано) : Методичні рекомендації для самостійної роботи іноземних студентів підготовки магістра спеціальність 025 Вища освіта «Музичне мистецтво» / О. А. Гиса. – Тернопіль, 2021. – 14 с.
  2. Jagiellonianism in Poland and Ukraine as a factor of university education and a cultural and historical phenomenon / O. A. Hysa, Stepaniuk, I. V.Stepaniuk, L. S. Vaniuha [et al.] // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol. 5. – P. 68–79. URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116946104&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=117dce02d450a39e08affc8d8a4dc3ac
  3. I. H. Verkhratskyi (1846–1919): at the origins of Ukrainian natural science / L. Vaniuha, Ya.Toporivska, O. Hysa // Історія науки і техніки. – 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 84–102.

2020 рік

  1. Hysa O. Edukacja kulturalna studentów z niepełnosprawnością na przykładzie wybranych uczelni poznańskich / O. Hysa // Uropean humanities studies : State and Society. – 2020. Is. 1. – P. 175-191.

 2019 рік

  1. Гиса О. Сучасна краківська музикологічна школа та її представники / О. Гиса // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 142–148.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації