Web of Science ResearcherID: I-8504-2018

mohun

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

 Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Емоції й цінності в мовній канві оповіді : посібник / за ред. О. В. Гузар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 132 с.
  2. Гузар О. В. Моделі уроків розвитку критичного мислення: аналіз та особливості конструювання / О. В. Гузар, М. Ліоненко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 74–80.
  3. Socio-political lexicon in ukrainian internet-media at the beginning of the 21st century: functioning and decoding / N. Poplavska, L. Struhanets, N. Dashchenko [et al.] // Alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol. 11, Issue1. – P. 33–37. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000652568700006

2020 рік

  1. Гузар О. Організаційна культура як вимір якості освіти / О. Гузар //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 14–17.
  2. Huzar O. Organisational culture at the education institutions level: research aspect / O. Huzar // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 46-56.
  3. Ліоненко М. Ю. Критичне мислення в пардигмі нової української школи / М. Ю. Ліоненко, О. В. Гузар // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 251–253.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації