Web of Science ResearcherID: G-6215-2018

GumenukV

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри фізичного виховання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology.  – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
  2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] //  International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.
  3. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40.
  4. Гуменюк С. В. [Рецензія] / С. В. Гуменюк // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2020. – Вип 28, том. 5. – С. 265-266. – Рец. на мон.: Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на буковині : монографія / М. В. Кожокар, О. О. Цибанюк, Ю. Ю. Мосейчука [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. – 235 с.
  5. Гуменюк С. В. Використання технології проектів у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. В. Гуменюк // Молодь і ринок. – 2020. – №1 (180). – С. 36-40 .
  6. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.

 2019 рік

  1. Гуменюк С. Інтенсивні технології навчання у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / С. Гуменюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 133–138.
  2. Гуменюк С. В. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // International scientific and practical conference «Influence of scientific achievements in education on the development of modern society» : conference proceedings, April 26-27, 2019. – Vilnius : Izdevnieciba «Baktija Publishing».  – P. 50-53. 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

Міністерство освіти і науки України