I-7775-2018

Danuluk

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних технологій

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

  1. Данилюк О. А. Комп'ютерно-аналітична діяльність : курс лекцій / Данилюк О. А. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 144 с.
  2. Данилюк О. А. Особливості використання хмарних технологій в навчальному процесі / О. А. Данилюк // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : збірник праць ІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (27-28 березня 2019 р.). – Умань : Візаві, 2019. – С. 177–182.
  3. Danylyuk O. A. Theoretical aspects readiness of teachers in vocational schools to implement student-centered approach / О. А. Danylyuk // Universum F III : proceedings of International scientific conference . – London, 2019. – P. 39–42.
  4. Данилюк О. А. Автоматизація системи контролю температури в камері порошкового оплавлення / О. А. Данелюк // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року). – Бердянськ, 2019. – С. 22–23.
  5. Danylyuk O. A. Algorithm of "club administrator" software development / О. А. Danylyuk // World achievements : proceedings XXXXV scientific and practical Conference. – Lawrence, 2019. – P. 6–11.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах