I-7378-2018

Dackiv

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Vocabulare enhancer : навчально-методичний посібник з практичного курсу англійської мови для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов / уклад. : О. П. Дацків, Т. Б. Кондратьєва. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 111 с.
  2. Дацків О. Training Mentors for New Ukrainian School / О. Дацків // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 р.). – Ніжин : Лисенко М. М., 2019. – С. 150–152.
  3. Datskiv О. Pre-service English teachers’ perceptions of their teaching practice / O. Datskiv // Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 березня 2019 р.). – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – С. 88–91.
  4. Nikolaeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolaeva, I. Zadorozhna, О. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах