Web of Science ResearcherID: I-7755-2018

demjanchuk

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

Керівник геологічного музею

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації для проходження комплексної маршрутної практики : студентами спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Б. В. Заблоцький, П. М. Дем’янчук, _[упорядники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 48 с.

2022 рік

 1. Заблоцький Б. Безпека маршрутних етапів практик як ключовий аспект їх організації в сучасних умовах / Б. Заблоцький, П. Дем’янчук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 15–17.
 2. Сивий М. Я. Екологічні проблеми Хмельницької області (Україна) у зв’язку з розвитком промисловості будівельних матеріалів / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук // Modern directions of scientific research development : Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (May 18-20, 2022). – Chicago : BoScience Publisher, 2022. – P. 305-311
 3. Дем'янчук П. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем'янчук, М. Сивий, Л. Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 75–87.
 4.  Сивий М. Я. Основи палеогеографії : підручник / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 420 с.
 5. Заблоцький Б. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації / Б. Заблоцький, Б. Гавришок, П. Дем’янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10
 6. Свинко Й. Розвиток охорони природи в Тернопільській області в 60-90-х роках ХХ століття / М. Сивий, П. Дем'янчук // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 10–16.
 7. Свинко Й. Роль Миколи Чайковського у формуванні мережі заповідних територій та об’єктів Тернопільської області / Й. Свинко, П. Дем’янчук // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 5-9.
 8. Syvyi M. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / M. Syvyi, S. Hulyk, P. Demyanchuk, B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 5. – P. 74-93
 9. Pakhomsky P. FEATURES OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION AND THE LEVEL OF DISEASE IN THE POPULATION OF THE RIVNE REGION / P. Pakhomsky, P. Demyanchuk // Study of world opinion regarding the development of science: The 9th International scientific and practical conference (November 22-25, 2022 Prague, Czech Republic). – Prague : International Science Group, 2022. – P. 138-142
 10. Syvyj M. Resource Potential of Сonstruction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyi, B. Havryshok,  P. Demyanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 2. – P. 22-34

2021 рік

 1. Дем’янчук П. М. Аналіз і оцінка первинної захворюваності населення Тернопільської області / П. М. Дем’янчук, І. П. Дем’янчук, Л. І. Шуптар // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 278-281.
 2. Дем’янчук П. М. Види ландшафтних геосистем Рівненського заповідника / П. М. Дем’янчук, В. О. Логінов // Priority directions of science and technology development : Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (July 11-13, 2021). – Kyiv : Sci-conf.com.ua, 2021. – P. 306–314.
 3. Сивий М. Я. Геологи і географи Тернопільщини : довідник / упоряд. М. Я. Сивий ; ред. П. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца В. О., 2021. – 372 с.
 4. Сивий М. Я. Геологія з основами геоморфології : підручник / М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца В. О., 2021. – 416 с.
 5. Свинко Й.М. Геологічна унікальність Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 176 с.
 6. Дем'янчук П. М. Геологічному музею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – 30 років! / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий, Й. Свинко // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 99–103.
 7. Основні етапи палеогеографічного розвитку Тернопілля / Й. Свинко, П. Дем’янчук, Б. Гдаль // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 7–21.
 8. Сивий М. Я. Про ресурси та перспективи освоєння покладів ванадію в Україні / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий // Modern directions of scientific research development : Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference (November 24-26, 2021). – Chicago, USA. : BoScience Publisher, 2021. – С. 319–325.
 9. Yavorivski R. L. The analysis of the ecology-cenotical structures of flora of Ternopil region / R. L. Yavorivski, P. M. Demyanchuk // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць (за матеріалами ІХ Міжнародної наукової конференції, 25-27 травня 2021 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 137-141.

2020 рік

 1. Дем’янчук П. М. Аналіз і оцінка медико-географічної ситуації / П. М. Дем’янчук, І. П. Дем’янчук, А .С. Вольська // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 353–376.
 2. Геологічні пам'ятки Тернопільської області / Й. М. Свинко, О. В. Волік, П. М. Дем'янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 88 с.
 3. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 4. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.: посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 5. Регіональна фізична географія поверхні Землі : в 4-х ч.:посібник для студентів географічних спеціальностей. Ч. 3. : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 6. Дем’янчук П. М. Рельєф. Геоморфологічна будова / П. М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 161 – 201.
 7. Яворівський Р. Л. Рослинний світ /  Р. Л. Яворівський, П. М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 285-325. – Додаток с. 480-514.
 8. Заставецька Л. Б. Ринок праці: сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку / Л. Б. Заставецька, П .М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 58–76.
 9. Дем’янчук П. М. Еколого-географічна ситуація /  П. М. Дем’янчук, Л. П. Царик, І. Вітенко // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 461–479.
 10. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 11. Дем’янчук П. М. Природний рух населення Тернопільської області / П. М. Дем’янчук, Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 6–30.
 12. Дем’янчук П. Медико-демографічний аналіз смертності населення Тернопільської області / П. Дем’янчук, І. Дем’янчук, І. Турецька // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 133-139.
 13. Syvyi M. Ya.The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources / M. Ya. Syvyi, S. W. Hulyk, P. M. Demyanchuk // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Геологія. Географія. Екологія. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 180–193.

2019 рік

 1. Свинко Й. М. Геологія та рідкісні мінеральні утворення Тернопільської області / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гдаль. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, 2019. – 84 с.
 2. Шегда І. В. Аналіз і оцінка смертності населення Тернопільської області / І. В. Шегда, П. М. Дем’янчук // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 11-13 жовтня 2019 р.). – Суми, 2019. – С. 203– 206.
 3. Свинко Й. М. Розвиток охорони природи в Тернопільській області в 60-90-х роках ХХ століття / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми, 2019. – C. 119–124.
 4. Свинко Й. М. Нарис з історії дослідження неотектоніки Західного Поділля / Й. М. Свинко, П. М. Дем’янчук // Туризм, географія, краєзнавство : актуальні проблеми теорії і практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 196–204.
 5. Біобібліографічний покажчик / уклад. : О. Я. Кульчицька, П. М. Дем'янчук ; авт. передм. : М. О. Алексієвець, А. Б. Богуцький, Д. І. Ковалишин, Л. П. Царик. –Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. – 132 с.
 6. Дем’янчук П. М. В. В. Докучаєв як геолог і геоморфолог / П. М. Дем'янчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 13–18.
 7. Дем’янчук П. М. Євген Лазаренко – видатний вчений ХХ століття / Н. М. Турецька, П. М. Дем'янчук // Географічна наука у вимірах XXI століття : матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 82–88.
 8. Дем'янчук П. Професор Йосип Свинко – учений і педагог вищої школи (до 85-річчя від дня народження) / П. Дем'янчук // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 4–6.
 9. Дем'янчук П. Слово про вчителя : до 85-ліття професора Йосипа Михайловича Свинка / П. Дем'янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 186–192.
 10. Дем'янчук П. М. Слово про колегу і вчителя: вченого, ерудита і талановитого адміністратора (до 70-річчя від дня народження професора М. Сивого) / П. М. Дем'янчук, С. В. Гулик, Б. В. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 111–112.
 11. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504824100001

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації