J-1005-2018

Drebet

Доктор філологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи кафедри німецької філології та методики навчання німецької мови

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Дребет В. В. Складні іменники-новотвори та синергетика їх семантичного декорування у німецькомовній пресі / В. В. Дребет // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 4554
  2. Deutsche Pressesprache im politischen Bereich : навчальний посібник для аудиторної і самостійної роботи студентів 3-го курсу німецького відділення / уклад. Дребет В. В. – Тернопіль : АСТОН, 2019. – 76 c.
  3. Дребет В. В. Стилістичні характеристики у синергетиці декодування семантичного обсягу іменників (на матеріалі німецькомовної художньої прози) / В. В. Дребет // Записки з романо-германської філології. – 2019. – Вип. 2(43). – С. 123–135.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах