Web of Science ResearcherID: I-7356-2018

zablozkyy

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Аналіз і оцінка антропогенної перетвореності ландшафтів Тернопільської області (в розрізі територіальних громад) / Б. В. Заблоцький,  П. М. Дем’янчук, Б. Б. Гавришок [та ін.] // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 63-67
 2. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації для проходження комплексної маршрутної практики : студентами спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) / Б. В. Заблоцький, П. М. Дем’янчук, _[упорядники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 48 с.
 3. Брінджак Н. І. Сільськогосподарське землекористування у Чортківському районі Тернопільської області: сучасний стан, проблеми, перспективи / Н. І. Брінджак, Б. В. Заблоцький // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 114-119
 4. Syvyi M. Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Current Innovations in Chemical and Materials Sciences. BP International, 2023. – Vol. 1. – P. 14-40. DOI : 10.9734/bpi/cicms/v1/1066G

2022 рік

 1. Заблоцький Б. Безпека маршрутних етапів практик як ключовий аспект їх організації в сучасних умовах / Б. Заблоцький, П. Дем’янчук // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 15–17.
 2. Заблоцький Б. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту кваліфікаційних робіт : студентами спеціальності 103 Науки про Землю освітньої програми «Гідрологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Б. В. Заблоцький, Л. В. Янковська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022 . – 36 с.
 3. Заблоцький Б. Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації / Б. Заблоцький, Б. Гавришок, П. Дем’янчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 76-83. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.10

2021 рік

 1. Заблоцький Б. Проблеми обліку кількості земель територіальних громад Тернопільської області / Б. В. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 22–26.

2020 рік

 1. Заблоцький Б. В. Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість / Б. В. Заблоцький // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 186–198.
 2. Дем’янчук П. М. Слово про вчителя, наставника і колегу (до 70-річчя від дня народження професора Мирослава Яковича Сивого) / П. М. Дем’янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 227–229.
 3. Заблоцький Б. В. Сільське господарство / Б. В. Заблоцький, Б. Б. Гавришок // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 90–153.
 4. Nfluence of phytocompositions on dynamics of changes in basal glycemia and glycemia in oral glucose tolerance test in rats with streptozotocin-nicotinamide-induced diabetes mellitus type 2 / Kh. Kurylo, L. Budniak, A. Volska [et al.] // Georgian medical news. – 2020. – Issue 300. – P. 112-116. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Сучасні підходи до фармакологічної корекції метаболічних зрушень при цукровому діабеті типу 2 / Х. І. Курило, А. С. Вольська, І. М. Кліщ, Б. В. Заблоцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 71–80.
 2. Демянчук П. М. Слово про колегу і вчителя: вченого, ерудита і талановитого адміністратора (до 70-річчя від дня народження професора М. Сивого) / П. М. Демянчук, С. В. Гулик, Б. В. Заблоцький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 111–112.
 3. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504824100001
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації