I-7356-2018

zablozkyy

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1.  Zastavetska L. B. Social and geographical aspects of development of urbanization process in Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, B. V. Zablotskyi et al. // Journal of geology, geography and geoecology. – 2019. – № 27 (3). – P. 529–536.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах