Web of Science ResearcherID: I-7841-2018

zastav

Доктор географічних наук

Професор кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кульчицький Р. Р. Екологічний брендинг в контексті розвитку малих міст України / Р. Р. Кульчицький, Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 189-192
 2. Дзюрбан Б. Основні показники відтворення населення Польщі в сучасний період / Б. Дзюрбан ; наук. кер. Л. Б. Заставецька // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 22-24
 3. ANALYSIS OF THE GEOGRAPHY OF THE LOCATION OF TSYMBALY MUSIC SCHOOLS WORLDWIDE AND IN UKRAINE / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // World trends, realities and accompanying problems of development : The 14th International scientific and practical conference (December 19 - 22, 2023). – Copenhagen : International Science Group, 2023. – P. 99-107
 4. Zastavetska L. DEMOGRAPHIC AGING TRENDS IN EU COUNTRIES AND UKRAINE / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, L. Althaim [et al.] // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2023. – № 6. – С. 57-63. DOI : https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-324-6-8
 5. COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE CONTENT AND STRUCTURE OF SCHOOL GEOGRAPHY EDUCATION IN POLAND AND UKRAINE / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi,  L. Althaim [ et al.] // Edukacja i społeczeństwo VIІІ : Zbiór prac naukowych. – Katowice : Akademia Śląska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2023. – S. 36-42.
 6. CHANGES IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF SCHOOL GEOGRAPHY IN POLAND AFTER THE EDUCATION REFORM / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, S. Muzyka [et al.] // The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference (December 22, 2023. Coventry, United Kingdom). – Coventry : International Center of Scientific Research, 2023. – P. 150-151
 7. Geographical aspects of demographic burden on the employable population of Ukraine: analysis for 1989-2021 / L.B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, B. B. Havryshok [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 1. – P. 201-211 URL.: https://www.webofscience.com
 8. PERSPECTIVES OF WIND ENERGY UTILIZATION IN THE TERNOPIL REGION / N. Taranova, L. Zastavetska, B. Taranov [et al.] // Distance education as the main problem of young people : The 15th International scientific and practical conference (December 26 - 29, 2023). – Madrid : International Science Group., 2023. – P. 59-61
 9. Zastavetska L. B. THE PROBLEM OF DRINKING WATER SCARCITY AND WATER POLLUTION IN GLOBAL CITIES AROUND THE WORLD / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, N. B. Taranova // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 47-49

2022 рік

 1. Заставецька Л. Геологічний музей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка унікальна локація для освіти і виховання студентської та учнівської молоді / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 69- 72
 2. Дем'янчук П. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем'янчук, М. Сивий, Л. Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 75–87.
 3. Семеген О. О. Основні проблеми рекреаційно-туристичної галузі хмельницької області України / О. О. Семеген,  Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький, Н. Б. Таранова // Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice : the 6th International scientific and practical conference (November 01 – 04, 2022). – Edmonton : International Science Group, 2022. – P. 708–711.
 4. Заставецька Л. Перспективи розвитку похмурого туризму у західному регіоні України / Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова, О. Семеген // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. С. 8-10
 5. Заставецька Л. Суспільно-географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р.) / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 66-74.
 6. Заставецька Л. Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи : монографія / Л. Заставецька, Т. Заставецький. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 108 с.
 7. Taranova N.B. Historical aspects of geopolitical processes in the modern world / N.B. Taranova, L.B .Zastavetska, T.B. Zastavetskyi // Moderní aspekty vědy : svazek XXI mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. – S. 435–446.
 8. Taranova N. GLOBAL PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN MODERN CONDITIONS / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: Wirtschaft, Management und Marketing, Pädagogik, Psychologie, Philologie, Jurisprudenz, Geographie : monographie. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022. – P. 124-130. – Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». – Buch 13. – Teil 3. DOI : 10.30890/2709-2313.2022-13-03-004

2021 рік

 1. Особливості лісів і лісокористування на території дп «Тернопільський лісгосп» / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 194–203.
 2. Заставецька Л. Похмурий туризм в Україні: теоретичні та прикладні аспекти дослідження / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. – Дніпро : Середняк Т. К., 2021. – С. 97–103.
 3. Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ Північно-Східної частини Золочівського району Львівської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 206-214
 4. The use of SMART technologies in censuses: world experience and prospects for Ukraine // L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, K. D. Dudarchuk [et al.] // JOurnal of geology geography and geoecology. – 2021. – Vol. 30, Issue 1. – P. 201–208. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000639669400018
 5. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /  N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (6). – P. 7–17. 
 6. Zastavetska L.B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi,  N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. – P. 131–138.
 7. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 179–186.
 8. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world. –  2021. –  Book 4, part 11. –  P.124-138. 
 9. Zastavetska L. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy / L. Zastavetska, N. Taranova // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – 1st ed. – P. 55–75.
 10. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102.

2020 рік

 1. Заставецька Л. Брендинг та ребрендинг як фактори соціально-економічного розвитку територій / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 100–103.
 2. Заставецька Л. Європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою та перспективи для України / Л. Заставецька, Т. Заставецький // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 13-18.
 3. Заставецька Л. Б. Механічний рух населення ; Етнічний склад населення ; Розселення населення // Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 31–57.
 4. Дем’янчук П. М. Природний рух населення Тернопільської області / П. М. Дем’янчук, Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 6–30.
 5. Заставецька Л. Б. Ринок праці: сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку / Л. Б. Заставецька, П .М. Дем’янчук // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 58–76.
 6. Заставецька Л. Б. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і перспективи його реформування /  Л. Б. Заставецька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 46–56.
 7. The disaster as a factor in the development of modern tourism. A study case based on the chernobyl nuclear power plant / D. Bakota, R. Machowski, A. Plominskia [et al.] // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2020. – Vol. 11, Issue 7. – P. 1729–1741. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097526573&origin=resultslist
 8. Taranova N. B. Weather indicator changes during the period of 2009-2018 and their influence on the population of Ternopil region / N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi // Modern Scientific Researches". – 2020. – Issue №13, part 3. – P. 55–64.

2019 рік

 1. Zastavetska L. B. Social and geographical features of the formation of the modern labour market of Ternopil region / L. B. Zastavetska, N. N. Kotsan, R. I. Kotsan  et al. // Journal of geology, geography and geoecology. – 2019. – № 27 (3). – P. 618–625.
 2. Заставецька Л. Сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні / Л. Заставецька, К. Дударчук // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Кропивницький, 2019. – С. 119–125.
 3. Заставецька Л. Б. Зелений туризм як активатор соціально-економічного розвитку поселень агропромислових регіонів України / Л. Б. Заставецька, Т.  Б. Заставецький // Актуальні проблеми економіки, управління та фінансів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 19 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 224–226.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]