Web of Science ResearcherID: I-8309-2018

Заступник декана географічного факультету з навчальної роботи

Кандидат географічних наук

Викладач

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Задворний С. І. Культурологічне значення французької мови в освітніх програмах туристичного спрямування / С. І. Задворний// Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 102-106.
  2. Задворний С. Вектори освітньої діяльності на географічному факультеті ТНПУ: ретроспектива, сьогодення, тренди зростання / С. Задворний // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 38–48.

2019 рік

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах