I-7245-2018

kosovutc

 

Доктор філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри романо-германської філології

  

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Косович О. В. Мова в процесі соціокультурної ідентифікації / О. В. Косович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 39, т. 2. – С. 100103.
  2. Косович О. В. Мовна лакунарність як перекладацька проблема (спроби класифікації лакун) Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць / О. В. Косович ; за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 404 с.
  3. Косович О. В. Французька мова. Дипломатична служба : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія» / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.
  4. Косович О. В. Французька мова. Дипломатичне листування : збірник текстів і вправ для студентів юридичного факультету спеціальності «Міжнародні відносини, міжнародне право та дипломатія». Ч. 1 : Види і правила дипломатичного листування / Косович О. В. – Тернопiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 90 с.
  5. Косович О. В. Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика / О. В. Косович // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Київ : Логос, 2019. – Вип. 36. – С. 129143.
  6. Косович О. Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів / О. Косович // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 214–224.
  7. Косович О. В. Гіперонімія / гіпонімія в лексико-семантичній системі мови / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія.  – Одеса, 2019. – № 40, т. 2. – С. 45–47.
  8. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах