Web of Science ResearcherID: AAB-4545-2020

 

Кандидат історічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sciense

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Костюк Л. Міграційні процеси в сучасній Європі : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Л. Костюк, _[розробник]. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 65 с.
 2. Григорук Н. А. Північноамериканські колонії на шляху до незалежності в 60-х рр. XVIII ст. / Н. А. Григорук, Л. В. Костюк // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер. Історичні науки. Гельветика, 2023. – Том 34 (73), № 3. – С. 154–159.
 3. Бистрицька Е. Становлення медичного капеланства в Україні як відповідь на виклики сьогодення / Е. Бистрицька, Л. Костюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 224-227

2022 рік

 1. Костюк Л. Молитовні сніданки в Україні: міжнародний рух діалогу влади і церковних організацій / Л. Костюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 228–231.
 2. Костюк Л. Міжнародні відносини: історія і сучасність : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) / Л. Костюк. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 110 с.
 3. Костюк Л. В. Передвеликодня обрядовість: народні вірування Лемківщини / Л. В. Костюк, Н. А. Григорук // Південний архів (історичні науки) : збірник наукових праць. – Івано-Франківськ : ХДУ, 2022. – Вип. XXXVIII. – С. 4754.
 4. Ihnatenko N. Historical and Retrospective Analysis of State Educational Policy in Ukraine (1991-2020) / N. Ihnatenko, M. Moskaliuk, L. Kostiuk // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2022. – Issue 2. – P. 203 –215. – URK.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000822539700015

2021 рік

 1. Костюк Л. Вплив християнства на формування сімейних цінностей в сучасному українському суспільстві / Л. Костюк, Н. Богайчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С.131–134.
 2. Костюк Л. Молитовні сніданки у США як форма утвердження християнських цінностей / Л. Костюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С.127–131.
 3. Bystrytska E. The procedural issues of the pochaiv monastery transfer to the greek russian clergy property in the second third of the XIXth century / E. Bystrytska,  L. Kostiuk // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2021. – Issue 21. – P. 41–47. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000737012100004

2020 рік

 1. Новітня історія країн Європи та Америки: навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) / розробник Л. Костюк. – допов. та переробл. –Тернопіль : Вектор, 2020. –212 с.
 2. Котова В. І. Орнамент та композиційна структура бойківської вишивки середини хх – початок ххі століття / В. І. Котова, Л. В. Костюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 132-134.
 3. Шафранський Н. В. Зовнішньополітичний курс Франсуа Міттерана / Н. В. Шафранський, Л. В. Костюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 165-166.
 4. Барабаш Х. Р. Громадська діяльність о. Ісидора Глинського / Х. Р. Барабаш, Л. В. Костюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 166-169.

2019 рік

 1. Костюк Л. В. Динаміка міграційної політики Фінляндії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. В. Костюк // Гілея : науковий вісник. – Київ, 2019. – Вип. 145(1). – С. 7174.
 2. Костюк Л. В. Міграційна політика Данії другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Л. В. Костюк // Гілея : науковий вісник. – Київ, 2019. – Вип. 143(1). – С. 5459.
 3. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 : навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи). Ч. 1. / розроб. Л. Костюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 164 с.
 4. Костюк Л. В. Обряд “зальотів” (сватання) на Південній Волині кінця ХІХ – середина ХХ століття / Л. В. Костюк // Сучасний рух науки : тези доп. VII Міжнародної практичної інтернет-конференції (6–7 червня 2019 р. Дніпро). –Дніпро, 2019. – С. 839–843.
 5. Костюк Л. В. Обряд “вінчання” на Галицькому Поділлі кінця ХІХ – середина ХХ століття / Л. В. Костюк // Сучасний рух науки : тези доп. VI Міжнародної практичної інтернет-конференції (4–5 квітня 2019 р., м. Дніпро). –Дніпро, 2019. – С. 545–551.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]