I-8301-2018

kuzyshynav2

 

Декан географічного факультету

Кандидат географічних наук, доцен

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Кузишин А. В. Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області / А. В. Кузишин, І. Б. Галицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2019.  Вип. 10. – С. 180186.
  2. Кузишин А. В. Зміни електорального поля в межах України (суспільно-географічний аналіз) / А. В. Кузишин // Регіон – 2019 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 3842.
  3. Кузишин А. В. Вплив європейських традицій на формування партійної та електоральної культури населення Західної України (друг. Пол. ХIX – поч. ХX ст.) / А. В. Кузишин // Україна – Європейський Союз : від партнерства до асоціації : Український щорічник з Європейських iнтеграційних cтудій. – Луцьк : Терен, 2019. – Вип. 3. – 197–206.
  4. Кузишин А. Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області / А. Кузишин, І. Галіцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 1 (46). – С. 148–153.
  5. Кузишин А. В. Підсумкові контрольні роботи з географії. 9 клас : посіб. для використання у загальноосвіт. навч. закл : 11 варіантів / А. Кузишин, О. Заячук. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 48 с.
  6. Кузишин А. В. Відповіді до підсумкових контрольних робіт з географії. 9 клас / А. Кузишин, О. Заячук. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 47 с.
  7. Kuzyshyn A. Globalistic impacts in the development of international tourism / A. Kuzyshyn, I. Galycka, T. Chereshnyuk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2019. – Vol. 7, n. 64. – P. 133136.
  8. Кузишин А. Суспільно-географічний аналіз електорального поля Західноукраїнського регіону / А. Кузишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія.  Тернопіль, 2019. № 2. С. 5966.
  9. Kuzyshyn A. Spatial diversification of the social sphere development in the carpathian-podillia region / A. Kuzyshyn // Folia Geographica. – Slovakia, 2019. – Vol. 61, n. 2. – P. 144162.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах