Kuzik

 

Аспірант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Царик П. Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
  2. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 1. – С. 198-211.
  3. Кузик І. Р. Оцінка рекреаційної ємності зелених зон міста Тернопіль / І. Р. Кузик // East - West (Austria - Russia - Kazakhstan - Canada - Ukraine - Czech Republic) : proceedings of the 3rd International scientific congress of scientists of Europe (11th January 2019). – Vienna, 2019. – P. 577 – 584.
  4. Кузик І. Р. Методологічні підходи до визначення нормативної площі комплексної зеленої зони міста / І. Р. Кузик // La science et la technologie à l'ère de la société de l'information : coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des materiaux de la conference scientifique et pratique internationale (3 mars 2019). – Bordeaux, 2019. – Vol. 7. – P. 43–47.
  5. Царик Л. П. Нормативно-правова база функціонування комплексної зеленої зони міста / Царик Л. П., Кузик І. Р. // Aktuelle themen im kontext der entwicklung der modernen Wissenschaften : materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.  Dresden, 2019. – B. 6. – S. 32–37.
  6. Царик Л. П. Роль учнівської та студентської молоді у збереженні зелених насаджень міста / Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25–26, 2019. – Prague, 2019. – P. 33–37.
  7. Кузик І. Р. Ретроспективний аналіз зміни площ зелених насаджень у місті Тернопіль / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 90–93.
  8. Кузик І. Р. Роль кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка у громадському житті Тернопілля / І. Р. Кузик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конференція присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) . – Тернопіль, 2019. – С. 25–31.
  9. Кузик І. Сучасний стан та напрямки оптимізації землекористування басейну річки Нічлави / І. Кузик, З. Кузик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – №2 (2). – С. 44–48.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах