Web of Science ResearcherID:  I-8578-2018

kondracka

 

 

Доктор педагогічних наук, професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Кондрацька Л. А. Сучасні інструменти реалізації феномено-орієнтованої моделі мистецької освіти / Л. А. Кондрацька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.149152.

2020 рік

  1. Epistemology of metaculture metaphorization / L. Romanovska, L. Kondratska, T. Kravchyna et al. // Postmodern openings. – 2020. – Vol. 11, Issue 1 Supl. 1. – P. 234–248.
  2. Pedagogical design of digital learning of future art teachers in a virtual classroom / L. I. Kondratska, I. M.Tsidylo, M. S. Kurach // CEUR Workshop Proceedings : 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020, 6-10 October 2020. – 2020. – Vol. 2740. – P. 232247. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096415929&origin=resultslist

2019 рік

  1. Kondratska L. Soteriological challengers of culture // Cultura : International Journal of philosophy of culture and axiology. – 2019. – Vol. 16, Issue 1. – P. 175-191.
  2. Кондрацька Л. A. Перспективи перформативної художньої дидактики у метамодерністичному середовищі / Л. А. Кондрацька // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 27. – С. 10–16.
  3.  Кондрацька Л. А. Сучасні проекти освітнього ланшафту: від експансії маски — до дихання живого / Л. А. Кондрацька //  Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 160–164.
  4. Pedagogical design of digital learning of future art teachers in a virtual classroom / L. A. Kondratska, I. M. Tsidylo, M. S. Kurach //

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації