Web of Science ResearcherID: C-7283-2018

KarabinО

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Карабін О. Й. Значимість особистісно орієнтованого підходув професійній підготовці майбутніх учителів інформатики усистемі неперервної освіти / О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 77-79
 2. Карабін О. Й. Інноваційні технології, форми та методи професійної підготовки майбутніх учителів інформатики / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 150-152
 3. Карабін О. Й. Неперервність професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як нагальна вимога сьогодення / О. Й. Карабін // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 29 червня 2023). – Київ : Вид-во УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С.88 – 91.
 4. Гарах О. А. Особливості використання технологій штучного інтелекту для 3D моделювання / О. А. Гарах, О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 214-216
 5. Романишина О. Я. Особливості оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання / О. Я. Романишина, О. Й. Карабін, А. Гура // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. – Хмельницький, 2023. – № 3. – С. 92–97. https://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.12
 6. Карабін О. Й. Особливості розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних наук / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 140-142
 7. Карабін О. Й. Особливості формування STEM компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки / О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 193-195
 8. Карабін О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності у системі неперервної освіти / О. Карабін // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогіка. – Дрогобич, 2023. – Вип. 70. – Т. 1. – С. 339-344. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/70-1-52
 9. Карабін О. Й. Потенціал педагогічних принципів підготовки майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти / О. Й. Карабін // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023. – Вип. 208. – С. 133-138. DOI : https://doi.org/10.36550/2415-7988-2023-1-208-133-138
 10. Карабін О. Й. Сучасні стратегії вивчення комп’ютерної математики засобами цифрових технологій / О. Й. Карабін, Л. Т. Кавка // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 240-243
 11. Крошняк П. Я. Теоретичні основи опрацювання природної мови / П. Я. Крошняк, О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 182-183
 12. Карабін О. Філософсько-теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти / О. Карабін // Освіта. Інноватика. Практика : журнал. – Суми, 2023. – Т. 11, № 10. – С. 20-24. DOI : https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i10-003
 13. Карабін О. Й. Формування основ математичної логіки у майбутніх учителів інформатики на засадах компетентнісного підходу / О. Й Карабін, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 73-76
 14. Models of formation of professional competence of future teachers / L. Marushko, A. Hura, R. Bryk [et al.] // AMAZONIA INVESTIGA. - Florencia : Editorial Primmate, 2023. - Vol. 12, іssue 66. - P. 314-325. URL.: https://www.webofscience.com
 15. Theoretical and methodological aspects of designing the content of pedagogical education / L. Chemonina, O.Karabin, N. Salyga [et al.] // Synesis. – Petropolis : Universidade Católica de Petrópolis, 2023. – Vol. 15, n. 3. – P. 347–359 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Карабін О. Й. Використання активних методів навчання для формування основ вебдизайну в здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, Х. Б. Петрів // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –  C. 214– 217.
 2. Карабін О. Концептуальні підходи формування готовності майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти / О. Карабін // Молодь і ринок, 2022. – № 9–10 (207–208). – С. 60-64. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.271067
 3. Карабін О. Й. Особливості підготовки майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти / Карабін О. Й. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 105–108.
 4. Карабін О. Й. Основні чинники формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 108-110.
 5. Карабін О. Й. Особливості формування основ вебдизайну в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, Х. Б. Петрів // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 103–105.
 6. Карабін О. Основи професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти / О. Карабін // Освіта. Інноватика. Практика, 2022. – Том 10, № 8. – С. 6-11. DOI: 10.31110/2616-650X-vol10i8-001
 7. Карабін О. Й. Професійна підготовка майбутніх учителів інформатики у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу / О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 209–211.
 8. Карабін О. Й. Проєктування та розробка вебсайту засобами Wordpress / О. Й. Карабін, Я. О. Буката // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 106-108.
 9. Карабін О. Й. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у системі неперервної освіти / О. Й. Карабін // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – Слов’янськ : ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2022. – Вип.18. – С. 106–114. DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.18.2022.272665
 10. Карабін О. Й. Теоретичні основи використання машинного навчання в освітньому процесі майбутніх учителів інформатики / О. Й. Карабін, Л. Т. Кавка // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 110–112.
 11. Карабін О. Й. Формування основ вебдизайну в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, Х. Б. Петрів // Інноваційна педагогіка. – Вип. 53. – Том 1. – С. 52-56. DOI https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/53.1.9

2021 рік

 1. Карабін О. Й. Використання вебквестів  для розвитку цифрової та математичної компетентностей в учнів ЗЗСО / О. Й. Карабін, Н. Б. Халупа // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 217–220.
 2. Карабін О. Й. Впровадження ІКТ із використанням елементів STEM-технологій в освітньому процесі / О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 43-45.
 3. Карабін О. Й. Деякі аспекти розвитку критичного мислення на уроках інформатики в учнів старших класів у закладах загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, М. В. Воробець // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.140–143.
 4. Карабін О. Й. Деякі аспекти розвитку критичного мислення при розробці вебзастосунків / О. Й. Карабін, Х. В. Чумадевська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 22–24.
 5. Карабін О. Й. Деякі аспекти формування графічної компетентності в майбутніх бакалаврів засобами тривимірного моделювання в умовах дистанційного навчання / О. Й. Карабін, В. І. Ворончак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 91-94.
 6. Карабін О. Й. Деякі особливості розробки хмарного навчального середовища засобами Figma / О. Й. Карабін, Х. Б. Петрів // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 21–24.
 7. Карабін О. Й. Компетентнісні завдання в рамках формування цифрових компетентностей майбутніх учителів у закладах вищої освіти / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 48–51.
 8. Карабін О. Й. Методичні підходи до вивчення веб програмування учнів у старшій школі / О. Й. Карабін, Д. В. Поморський // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.144–146.
 9. Карабін О. Й. Розробка методичного забезпечення для навчального курсу за вибором «Комп’ютерна графіка 8-9 класів» закладів загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, І. О. Бомок  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 14-16.
 10. Карабін О. Й. Розробка системи управління за допомогою жестів / О. Й. Карабін, П. Я. Крошняк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім .В. Гнатюка, 2021. – С. 19–21.
 11. Громяк М. І. Системи комп’ютерної математики як засіб формування математичної компетентності в майбутніх бакалаврів / М. І. Громяк, О. Й. Карабін // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 14–16
 12. Карабін О. Й. Особливості використання вебредакторів при вивченні основ мови HTML / О. Й. Карабін, Д. В. Поморський // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 16–19.
 13. Карабін О. Й. Формування академічної доброчесності в наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти / О. Й. Карабін // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 04.05 – 15.06.2021). – Варшава : Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці : Фундація ADD, 2021. – С. 39-44.
 14. Карабін О. Й. Формування об’єктно-орієнтовного мислення у здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, Н. Б. Халупа // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 19–21.
 15. Карабін О. Й. Формування професійної компетентності педагога засобами цифрових технологій / О. Й. Карабін, С. М. Калаур // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 17–18.

2020 рік

 1. Олексійовець В. Ю. Технологія та методи розробки віртуальної екскурсії / В. Ю. Олексійовець, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 28–31.
 2. Карабін О. Й. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів із метою їх професійної підготовки в закладах вищої освіти / О. Й. Карабін, М. І. Громяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 121–123.
 3. Бомок І. О. Розробка чат-бота персонального органайзера / І. О. Бомок, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 7–8.
 4. Шуль М. В. Використання служби G Suite For Education для розвитку цифрової компетентності вчителів / М. В. Шуль, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 18–21.
 5. Pedagogical Training System of Future Social Workers in Ukraine: Experimental Study / H. Ridkodubska, O. Romanyshyna, O. Karabin [et a.] // International journal of learning, teaching and educational research. – 2020. – Vol. 19, n. 5. – P. 245–259. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089589574&origin=AuthorNamesList&txGid=7db56e395e5e0d53ebb0492536f7f4e2
 6. Карабін О. Й. Цифрова компетентність педагогів в системі післядипломної освіти / О. Й. Карабін, С. М. Калаур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 112–115.
 7. Карабін О. Й. Концептуальні засади дистанційного навчання взакладах вищої освіти / О. Й. Карабін, M. Furman // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 115–116.
 8. Карабін О. Й. Розробка 3D ігор як засіб формування алгоритмічного мислення / О. Й. Карабін, Н. Б. Бабій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 186–189.
 9. Карабін О. Й. Основні чинники формування цифрової компетентності в учнів базової середньої школи / О. Й. Карабін, М. В. Шуль // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 190–192.
 10. Карабін О. Й. 3D екскурсійний путівник для віртуального туризму / О. Й. Карабін, В. Ю. Олексійовець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 72–75.
 11. Карабін О. Й. Деякі аспекти формування графічної компетентності в майбутніх бакалаврів засобами тривимірного моделювання / О. Й. Карабін, В. І. Ворончак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 38–40.
 12. Карабін О. Й. Формування цифрових компетентностей здобувачів освіти в контексті Нової української школи / О. Й. Карабін, М. В. Шуль // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 29, т. 1. – С. 140–44.
 13. Карабін О. Й. Використання основ веборієнтованих технологій на уроках інформатики у 10-11 класах / О. Й. Карабін, Д. В. Поморський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 41–43.
 14.  Карабін О. Й. Теоретичні основи формування основ вебдизайну здобувачів освітнього рівня молодшого спеціаліста закладів І-ІІ рівня акредитації / О. Й. Карабін, Х. В. Чумадевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 43–45.
 15. Karabin O. Formation of professional competencies of futur game project engineers in higher education institutions / О. Karabin, М. Gromyak // Paradigm of knowlege. Frankfurt ; Germany : TK Meganom, 2020. – № 6(44). – С. 63–72.
 16. Карабін О. Й. Формування основ веборієнтованих технологій на уроках інформатики в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти / О. Й. Карабін, Д. В. Поморський // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одесса : Гельветика, 2020. – Вип. 30, т. 1. – C. 53–57.
 17. Карабін О. Й. Використання доповненої реальності у підготовці майбутніх вчителів інформатики в умовах дистанційного навчання / О. Й. Карабін // Вісник Запорізького національного університету : збірник праць. Педагогічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – №3 (36), ч. ІІ. – С. 68–72.

2019 рік

 1. Карабін О. Й. Дистанційна підготовка слухачів Малої академії наук у контексті формування дослідницьких компетенцій / О. Й. Карабин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 6365.
 2. Басістий П. В. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів відповідно до концепції нової української школи / П. В. Басістий,  О. Й. Карабін  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 255–257.
 3. Олексійовець В. Ю. Розробка додатку доповненої реальності засобами UNITY 3D / В. Ю. Олексійовиць, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 150–154.
 4. Віжевський Т. В. Розробка web-сайту «IT-EDUCATION» з використаним фреймворку bootstrap / Т. В. Віжевський, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2019. – № 3. – С. 8385.
 5. Карабіе О. Й. Технологія доповненої реальності в освітньому середовищі закладів вищої освіти / О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопвль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 107110.
 6. Громяк М. І. Дистанційне навчання в освітньому процесі ЗВО: аналіз, проблеми, практичний досвід / М. І. Громяк, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопвль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. – № 4. – С. 70–72.
 7. Олексійовець В. Ю. Розробка віртуальної 3D екскурсії по ТНПУ / В. Ю. Олексійовець, О. Й. Карабін //  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопвль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. – № 4. – С.124126.
 8. Велещук О. І. Розробка мобільного додатку для оптичного розпізнавання тексту за допомогою Firebase MS kit / О. І. Велещук, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопвль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. – С. 196–200.
 9. Карабін О. Й. Розробка вебсайту «IT-Education» із використанням фреймворку Bootstrap та SMC WordPress  / О. Й. Карабін, Т. В. Віжевський // East European scientific journal. – Poland ; Warszawa, 2019. –  № 12(52), part. 6. – P. 21–24.
 10. Карабін О. Й. Гейміфікація в освітньому процесі як засіб розвитку молодших школярів / О. Й. Карабін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2019. – № 67, т. 1. – P. 44–47.
 11. Карабін О. Й. Розвиток теоретичних основ інформатизації освіти та практична реалізація підготовки майбутніх учителів на основі розвитку компетентностей STEM / О. Й. Карабін // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одесса, 2019. – Вип. 19, т. 1. – С. 126–129.
 12. Карабін О. Й. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців засобами освітньої робототехніки / О. Й. Карабін // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Суми, 5-6 грудня 2019 р.). – Суми : Цьома С.П., 2019. – Ч. 1. – С. 29–31.
 13. Карабін О. Й. Інформаційно-цифрова компетентність учнів в контексті формування нової української школи / О. Й. Карабін, М, В. Шуль // Сучасний рух науки : матеріали IX міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 2-3 грудня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – Т 1. – С. 695–698.
 14. Карабін О. Й. Підготовка майбутніх учителів інформатики на основі розвитку компетентностей STEM / О. Й. Карабін // Інформаційні технології в освітньому процесі : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (м. Чернігів, ЧОІППО ім. К. Д. Ушинського, 09-15 грудня 2019 р.). – Чернігів, 2019. – С. 33–36.
 15. Карабін О. Й. Пріоритетні складові розвитку професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в ЗВО / О. Й. Карабін // Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку : матеріали Всеукраїнська конференція молодих вчених (м. Дніпро, 18 грудня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 402–404.
 16. Карабін О. Й. Інформаційно-цифрові технології як засоби для проведення досліджень в STEM-проектах / О. Й. Карабін // Topical issues of the development of modern science : abstracts of IV International scientific and practical conference (Sofia, december 11-13, 2019). – Bulgaria ; Sofia, 2019. – Р. 698–702.
 17. Карабін О. Й. Формування цифрових компетентностей майбутніх учителів інформатики в Україні / О. Й. Карабін // Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality : international scientific and practical conference (December 27-28, 2019). – Poland ; Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. – Р. 132–135.
 18.  ВІжевський Т. В. Розробка web-сайту «IT-Education» з використаням фреймворку BOOTSTRAP /  Т. В. Віжевський, О. Й. Карабін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали IV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференці (м.Тернопіль, 7-8 листопада 2019 р). – Тернопіль, 2019. –  № 4. – С.149–151.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації