Web of Science ResearcherID: I-7845-2018

Kushnir_1

 

 

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Доцент кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Кушнір О. Модифікація архетипу матері у модерністичній прозі О. Кобилянської, М. Коцюбинського, М. Яцківа / О. Кушнір, Т. Решетуха, О. Лабащук // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : Гельветика, 2024. – Вип. 57. – С. 39-50. DOI https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-4

2023 рік

 1. Сентик В. Активність соціальних мереж в умовах російсько-української війни / В. Сентик ; наук. кер. О. Кушнір // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 87-88
 2. Пацкаль Ю. Інтерв’ю-монолог як формат авторської програми (за матеріалами «Монологи особистостей» (ТМЦ.ІНФО)) / Ю. Пацкаль ; наук. кер. О. Кушнір // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 31-33
 3. Решетуха Т. Концепт «історична пам’ять» у публіцистиці Романа Гром’яка / Т. Решетуха, О. Кушнір // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 24-26
 4. Гуменна К. Мандрівна філософія Григорія Сковороди у боротьбі українців за свободу: у фокусі сучасних медіа / К. Гуменна, Н. Романів ; наук. кер. О. Кушнір // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. С. 68-72
 5. Руда М. Медіатизація арт-індустрії у фокусі волонтерської діяльності (на прикладі тернопільського телебачення) / М. Руда ; наук. кер. О. Кушнір // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 24-26
 6. Райца В. Медіатизація творчості Григорія Сковороди в сучасному телепросторі / В. Райца, Т. Шунько ; наук. кер. О. Кушнір // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 78-82
 7.  Методичні рекомендації до виконання творчих бакалаврських робіт : для студентів ОП «Журналістика» спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха, Н. Л. Дащенко, [розробники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 50 с.
 8. Кушнір О. Національні ідеї у фокусі української публіцистики минулого порубіжжя століть / О. Кушнір // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 56-58
 9. Дащенко Н. Л. Підготовка до публічного мовлення студентів-журналістів: фонаційний аспект / Н. Л. Дащенко, О. В. Кушнір // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 12 (18). – С. 370-385. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-12(18)-370-385
 10. Решетуха Т. В. Російські пропагандистські наративи щодо війни в Україні в європейському медіаконтенті / Т. В. Решетуха, О. В. Кушнір // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 45-47
 11. Заблоцька В. Сайт як платформа для промоції міста: послідовність створення / В. Заблоцька ; наук. кер. О. Кушнір // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-61
 12. Решетуха Т. Фонди державного архіву Тернопільської області як джерело дослідження пресодрукування краю кінця XIX – першої третини XX століття / Т. Решетуха, О. Кушнір // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (5-6 жовтня 2023 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2023. – № 9. – С. 112-117
 13. Решетуха Т. Формування безпекових компетентностей студентів спеціальності 061 Журналістика у фокусі викликів російсько-української війни / Т. Решетуха, О. Кушнір // Communications and Communicative Technologies : науковий журнал. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2023. – Вип. 3. – С. 24-31. DOI : 10.15421/292303

2022 рік

 1. Решетуха Т. Безпекові компетентності випускників спеціальності 061 Журналістика у фокусі викликів російсько-української війни / Т. Решетуха, О. Кушнір // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18‒19 жовтня 2022 р.). – Львів : Простір-М, 2022. – С. 38-40
 2. Решетуха Т. Внесок Богдана Лепкого у становлення української енциклопедичної справи / Т. Решетуха, О. Кушнір // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 118-120
 3. Решетуха Т. Греко-католицькі часописи Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Т. Решетуха, О. Кушнір // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (6-7 жовтня 2022 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – № 8. – С. 63-66
 4. Решетуха Т. Дотримання прав людини при візуалізації воєнних злочинів у медіа / Т. Решетуха, О. Кушнір // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. –С. 70–72.
 5. Решетуха Т. Інфографіка як засіб візуалізації у регіональній друкованій пресі (за матеріалами тернопільських видань) / Т. Решетуха, О. Кушнір // Український інформаційний простір : науковий журнал. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2022. – № 2 (10). – С. 250–267
 6. Решетуха Т. Клікбейт як технологія медіаманіпуляцій (за матеріалами тернопільських онлайн-видань) / Т. Решетуха, О. Кушнір // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 125-128
 7. Кушнір О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи : для студентів ОП "Журналістика" спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха, _[розробники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 32 с.
 8. Кушнір О. Природа як джерело міфологічних символів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» / О. Кушнір // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 53. – С. 74-87. DOI : 10.25128/2304-1222.22.53.05
 9. Решетуха Т. Пропагандистські наративи в контексті російсько-української війни / Т. Решетуха, О. Кушнір // Пріоритетні напрями філологічних, лінгводидактичних і соціальнокомунікаційних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2022 року). – Херсон, 2022. – С. 226-230
 10. Кушнір О. В.Технології навчання ідентифікації фейків у курсі «Інфомедійна грамотність» / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 116-124. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.14
 11. Решетуха Т. В. Формування навичок ідентифікації мережевих фейків під час вивчення курсу «Інфомедійна грамотність» в умовах дистанційного та змішаного навчання / Т. В. Решетуха, О. В. Кушнір // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 146-148
 12. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives / O. Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463-486. – URL.: https://www.scopus.com
 13. The system of promoting a healthy lifestyle in the Ukrainian regional print media / O. Ya. Medynska, H. P. Synorub, I. M. Nestayko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie : Official journal of the Polish Medical Association Warsaw : Aluna Publishing, 2022. – VOL. LXXV. – ISSUE 7. – P. 1781-1788. DOI : 10.36740/WLek202207131
 14. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists / N. Poplavska, H. Synorub, H. Yordan [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 273–285. –URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Кушнір О. В. Філософія сповіді у телевізійній програмі Петра Сороки «Літературна вітальня» (ТОДТРК) / О. В. Кушнір // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. − Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. − С. 72–74.
 2. Кушнір О. В. Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 138–145.
 3.  Кушнір О. В. Історія української журналістики : тестові завдання для студентів спеціальності 061 Журналістика першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. О. В. Кушнір. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 4. Кушнір О. В. Засоби маніпулятивної риторики у новинному ефірі тернопільського телебачення / О. В. Кушнір // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 125–128.
 5. Решетуха Т. В. Технології розпізнавання фейків у формуванні критичного мислення студентів педагогічних спеціальностей / Т. В. Решетуха, О. В. Кушнір // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць : за матеріалами Всеукраїнської науково‐практичної онлайн‐конференції (7‐8 жовтня 2021 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2021. – С. 47-49.

2019 рік

 1. Кушнір О. Тематичний діапазон матеріалів про освітню реформу в онлайн-дискурсі Тернополя / О. Кушнір, З. Мурашка // Медіапростір : збірник наукових статей. − Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. − Вип. 11. − С. 22−28.
 2. Кушнір О. В. Базові цінності українських літераторів Словаччини: дискурс журналу «Дукля» / О. В. Кушнір // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 квітня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. − С. 57−60.
 3. Кушнір О. В. Суспільні реформи в інтернет-виданнях Тернополя «Терен» і «20 хвилин: медична та освітня тематика / О. В. Кушнір // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 46. – С. 83–91.
 4. Кушнір О. В. Національне самоствердження словацьких українців засобами художнього слова : медіадискурс / О. В. Кушнір // Процеси українського державотворення від давніх часів до сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого (м. Тернопіль, 18 квітня 2019 року). – Тернопіль : ТОКІППО, 2019. – Вип. 12. – С. 93–95.
 5. Кушнір О. Б. Наступність у формуванні природничо-наукової компетентності учнів початкової та основної школи / О. Б. Кушнір, Г. Я. Жирська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 172–176.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]