Web of Science ResearcherID: F-4752-2018

 Kravec

Доктор педагогічних наук

Дійсний член (академік) НАПН України

Радник ректора університету

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Кравець В. П. Глобалізація як передумова актуалізації фамілістичної підготовки молоді в незалежній Україні / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Global Approach to Scientific Research:scientific Collection «InterConf» № 70 : with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (August 16-18, 2021 Salvador, Brazil). – Salvador : Ramalhete, 2021. – P. 38-46.
 2. Кравець В. П. Демографічні аспекти дошлюбної підготовки учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Science, innovations and education: problems and prospects : Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. (Tokyo, Japan August 18-20, 2021). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2021. – P. 277–286.
 3. Кравець В. П. Зміст та структура формування сексуальної компетентності учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research : Scientific Collection «InterConf», № 71 : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Orléans, France August 19-20, 2021). – Orléans : Epi, 2021. – P. 91-109.
 4. Кравець В. П. Методичні аспекти фамілістичної підготовки школярів / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (Berlin, Germany 29-31 August 2021). – Berlin : MDPC Publishing, 2021. – P. 194 - 200.
 5. Кравець В. П. Методичні інновації в підготовці учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній педагогіці / В. П. Кравець, С. В. Кравець // International Forum: Problems and Scientific Solutions : scientific Collection «InterConf», №73 : with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (Melbourne, Australia September 6-8, 2021). – Melbourne : CSIRO Publishing House, 2021. – P. 101-111.
 6. Кравець В. Проблеми сексуальної соціалізації учнівської молоді України в світлі «Стандартів сексуальної освіти в Європі» / В. Кравець, С. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. –  № 2. – C. 161–170.
 7. Кравець В. П. Проблеми співпраці сім’ї та школи у сексуальній соціалізації учнівської молоді / В. Кравець, С. Кравець // Grail Of Science : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES : II Correspondence International Scientific and Practical Conference (August 27th, 2021.). – 2021. – №7. – С. 244-257.
 8. Кравець В. П. Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі / В. П. Кравець, Г. Я. Жирська, Н. С. Левчик // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 608–613.
 9. Кравець В. П. Проблеми формування у старшокласників загальноосвітньої школи потреби в сім’ї / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Results of modern scientific research and development : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (Madrid, Spain 22-24 August 2021). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2021. – P. 231-238 .
 10. Кравець В. П. Проблеми ціннісних орієнтацій в рамках фамілістичної перспективи учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // European scientific discussions : Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (August 15-17. Rome, Italy. 2021). – Rome, 2021. – P.134-140.
 11. Кравець В. П. Традиційні та «сучасні» сімейні цінності: порівняльний аналіз / В. П. Кравець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 31–32.
 12. Кравець В. П. Формування господарсько-фінансової культури як запорука успішної фамілістичної підготовки школярів / В. П. Кравець, С. В. Кравець // The driving force of science and trends in its development : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform August 20, 2021). – Coventry, 2021. – Vol. 2. – P. 66 -71.
 13. Кравець В. П. Формування соціально-психологічної зрілості особистості майбутнього сім’янина / В. П. Кравець, С. В. Кравець // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (Manchester, United Kingdom August 25-27, 2021). – Manchester : Cognum Publishing House, 2021. – P. 202-210.
 14. Development of Future Managers' Resilience as a Condition for Efficiency and Reliability of Management Activities / V. Kravets, H. Meshko, O. Meshko, A. Leskiw, N. Habrusieva // SHS Web of Conferences : IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). (Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021). – 2021. – Vol. 100.

2020 рік

 1. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства в зарубіжній педагогіці та закладах освіти / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Topical issues of the development of modern science : the 11th International scientific and practical conference (July 1-3, 2020). – Sofia ; Bulgaria : ACCENT, 2020. –  P. 111-121.
 2. Кравець В. П.  Дошлюбна підготовка учнівської молоді в зарубіжних країнах /  В. П. Кравець, С. В. Кравць // The 4th International scientific and practical conference ― Modern science: problems and innovations‖ (June 28-30, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 232-240.
 3. Кравець В. П. Сучасні практики сексуальної соціалізації в провідних англомовних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Scientific achievements of modern society : The 11th International scientific and practical conference (June 24-26, 2020). – Liverpool ; United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 3013-312.
 4. Кравець В. П. Особливості використання гумору у підготовці учнівської молоді до сімейного життя / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Innovative development of science and education : The 4th International scientific and practical conference (June 21-23, 2020). – Athens ; Greece : ISGT Publishing House, 2020. – P. 195-201.
 5. Кравець В. П. Основні періоди підготовки учнівської молоді до сімейного життя в провідних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Perspectives of world science and education : The 10th International scientific and practical conference (June 17-19, 2020). – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 318-329.
 6. Gender aspects of economic self-presentation of ukrainian students / T. Hovorun, V. Kravets, S. Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European conference of management and economics: environmental management and sustainable economic development : Proceedings of the 2nd International scientific conference (May 29, 2020). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. P. 355-362.
 7. Kravets V. P. Comparative analysis of sexual socialization of pupils in the EU countries and Ukraine / V. P. Kravets, S. V. Kravets // Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 268-284.
 8.  Kravets V.  Theory and practice of preparing a future teacher to the new ukrainian school: a gender perspective / V. P. Kravets, O Kikinezhdi, H. Zhyrska // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o, 2020. – P. 21-35.
 9. Кравець В. Освітні ґендерні стратегії в зарубіжній школі та педагогіці / В. Кравець // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 89-91.
 10. Features of the Fundamentalization of Education in Higher Educational Institutions of Ukraine in the Context of Sustainable Development / S. D. Rudyshyn, V. P. Kravets, V. I. Samilyk [et al.] // Journal of Educational and Social Research. – 2020. – Vol. 10, n. 6. (November). – P. 149–161. – URL.: https://www.scopus.com
 11. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в Україні ХХІ століття: стан, тенденції, шляхи вдосконалення / В. П. Кравець. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 594 с.
 12. Кравець В. П. Проблеми сексуальної педагогіки в працях класиків вітчизняної педагогічної науки / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 71, т. 1. – С. 43 – 48.
 13. Кравець В. П. Фамілістична підготовка вчителя в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Міжвузівський збірник наукових праць вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 30. т 4. – С.85–92.
 14. Кравець В. П. Європейський досвід підготовки школярів до сімейного життя в Новій історії / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Україна-Європа-Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – Вип. 25. – С. 125–134.
 15. To the Problem of Economic Socialization of Ukrainian Youth / T. Hovorun, V. Kravets, S.Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European Conference of Management and Economics: Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 156–158.
 16. Кравець В. Моделювання дошлюбної підготовки учнівської молоді в епоху турбулентності українського суспільства / В. Кравець, С. Кравець // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 67-78.
 17. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. — Katowice : STUDIO NOA, 2020. — Vol. 12. — P. 325–335. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817998300027

2019 рік

 1. Kravets V. Pre-marital youth training in modern history: foreign experience / V. Kravets, S. Kravets // Ukraine–Europe–World. Ternopil, 2019. – Vol. 22. P. 123135.
 2. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній школі та педагогіці: історія та сучасність : монографія / В. П. Кравець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 256 с.
 3. Кравець В. Проблеми сексуальної педагогіки у вітчизняній педології / В. П. Кравець // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 217–228.
 4. Kravets V. Preparing schoolchildren for family life in Europe: theory and practice / V. Kravets // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. Тернопіль, 2019. № 1. С. 2029.
 5. Kravets V. The problems of sexual education of pupils in foreign pedagogy at the end of the XX-beginning of the XXI centuries / V. Kravets, S. Kravets // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana : VSPV, 2019. –  Part II. –  P. 6– 21.
 6. Кравець В. П. Керівник сфери освіти у гендерній парадигмі: виклики часу / В. П. Кравець // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 48–52.
 7. Management vs leadership: model of administration style at a progressive and innovative university / Falfushynska H., Buyak B., Tereshchuk G., Kravets V. // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 30–33.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації