Web of Science ResearcherID: I-7439-2018

Klish A

Кандидат історичних наук

Доцент

 

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Зуляк І. С. Ціннісні орієнтири християнських суспільників Галичини на початку ХХ ст. / І. С. Зуляк, А. Б. Кліш, О. В. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 117–123.

2020 рік

  1. Зуляк І. Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 червня 2020 року). — Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2020. — С. 306-311.
  2. Зуляк І. Твори української літератури як джерело інформації про традиційну систему виховання / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль: Вектор, 2020. — С. 102-105

2019 рік

  1. Zulyak I. Social and political orientations of the galician greek catholic higher clergy at the beginning of xx century / Zulyak I., Klish A. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — Тернопіль, 2019. — Вип. 1. — С. 67–74.
  2. Кліш А. [Рецензія] / А. Кліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — Тернопіль, 2019. — Вип. 2. — С. 198–199. – Рец. на кн. : Антін Крушельницький: життя і діяльність (1878–1937 рр.) / І. Зуляк, М. Зуляк. — Тернопіль : Осадца Ю. В, 2019. — 302 с.
  3. Зуляк І. Бережанська гімназія – освітньо-культурний центр краю : за творами Б. Лепкого / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. м С. 130–132.
  4. Зуляк І. Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період / І. Зуляк, А. Кліш // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції (27-29 травня 2019 р., м. Львів). — Львів, 2020. — С. 35-39.  – URL.: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/45695/2/2019_Zuliak_I-Rol_Prosvity_Zakhidnoi_Ukrainy_35-39.pdf
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації