Web of Science ResearcherID: Е-6413-2018

mohun

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 Персональні веб— ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. The Latest Tools for the Formation of Foreign Language Communicative Competence of Students of Non-language Specialties / O. Turko, T. Kravchuk, O. Kashuba [et al.] // Arab world english journal. – 2021. – Vol. 12. Issue 1. – P. 443–457. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000656678500029
 2. Використання дистанційного навчання при вивченні іноземних мов у ЗВО / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська, І. В. Оніщук // Modern education, training and upbringing: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 448–593.
 3.  Фахові компетентності педагогів у контексті модернізації змісту освіти / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Actual trends of modern scientific research : The 7th International scientific and practical conference. (February 14-16, 2021). – Munich, Germany : MDPC Publishing, 2021. – P. 319–326.
 4. Навольська Г. І. Didactic conditions for developing linguistic erudition in the process of studying Latin in Jesuit colleges of the XVI-XVIII centuries / Г. І. Навольська, О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Т. Саварин   // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип.1. – С. 41–51.
 5. Кашуба О. М. Особливості викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання у ЗВО: переваги та недоліки / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Results of modern scientific research and development : the 9th International scientific and practical conference (November 14-16, 2021). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2021. – P. 280–287.

2020 рік

 1. Турчин А. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів професійних шкіл у Німеччині: особливості дуальної моделі / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2020. — Вип. 1. — С. 460-475.
 2. Кашуба О. М. Культурологічний підхід до навчання іноземної мови / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 113-115.
 3. Кашуба О. М. Специфіка навчання лексики іноземної мови для студентів немовних спеціальностей / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 6th International scientific and practical conference (February 5-7, 2020). — Liverpool, 2020. — P. 726 –732.
 4. Kashuba О. Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić / O. Kashuba, T. Kravchuk, A.Turchyn // Analele Universitatii Din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. — 2020. — Anul Xlii, n. 1-2. — S. 80-89.

2019 рік
 1. Кашуба О. Особливості змісту освіти в початкових школах Німеччини / О. Кашуба, Т. Кравчук, Г. Навольська // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2019. — Вип. 1. — С. 209-216.
 2.  Кравчук Т. О. Навчання іноземної мови професійного спрямування студентів немовних спеціальностей у вищій школі / Т. О. Кравчук, О. М. Кашуба, Г. І. Навольська // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю (20 лютого 2019 р.). — Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. — С. 167-173.
 3. Навольська Г. І. Застосування інноваційних технологій у вивченні іноземних мов / Г. І. Навольська, О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук // Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти : тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару (16 квітня 2019 р., м. Харків). — Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. — С. 70-74.
 4. Кашуба О. М. Сучасні методи викладання лексики і ноземної мови у вищій школі / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. С. Навольська, О. В. Турко // Social and economic aspects of education in modern society : proceedings of the XVII International scientific and practical conference. — Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2019. — Vol.2, september 25. — P. 28-31.
 5. Кашуба О. М. Педагогічні умови формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. І. Навольська, І. В. Оніщук // Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО (з нагоди 20-річчя заснування кафедри) : тези доповідей міжуніверситетського науково-практичного семінару. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. – С. 65-67.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації