Web of Science ResearcherID: J-2645-2018

mohun

 

Доктор історичних наук

Професор

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. The Latest Tools for the Formation of Foreign Language Communicative Competence of Students of Non-language Specialties / O. Turko, T. Kravchuk, O. Kashuba [et al.] // Arab world english journal. – 2021. – Vol. 12. Issue 1. – P. 443–457. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000656678500029

2020 рік

  1. Куций І. П. [Рецензія] / І. П. Куций // Український селянин : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 23. – С. 91 – Рец. на кн.: Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (історіографічний і джерелознавчий зріз) / В. Ткаченко. — Київ : Міленіум, 2020. — 420 с.

2019 рік

  1. Куций І. Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором / І. Куций // Український історичний журнал. — 2019. — № 2. — С. 144—160.
  2. Куций І. Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. — 2019. — Вип. 2. — С. 185—194.
  3. Куций І. П. ІІ Черкаський історіографічний симпозіум Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи / І. П. Куций //Вісник Черкаського університету. — Черкаси, 2019. — № 2. — С. 126—130.
  4. Kutsyi І. The images of the «East» in Ukrainian historiographic tradition: the problem of designing mental maps / І. Kutsyi, L. Kutsa. // Східноєвропейський історичний вісник. — 2019. Вид. 11. — P. 180—189. — URL. :
    http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170715

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації