F-4210-2016

Lewtyk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

НауковціУкраїни

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

  1. Лещук Г. В. Основи професійної комунікації : навчально-методичний посібник / Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 58 с.
  2. Лещук Г. В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість / Г. В. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2019. – Вип. 1 (44). – C. 98–101.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах