I-6999-2018

Lucuk

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних технологі

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 Бібліографія (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Луцик І. Б. Математичне моделювання : Основи роботи в Matlab : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності Професійна освіта. Комп'ютерні технології / І. Б. Луцик. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 72 с. 
  2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. спец. 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 32 с.
  3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад.: І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
  4. Луцик І. Особливості вивчення математичного моделювання в процесі фахової підгтовки інженерів-педагогів / Луцик І. // Інформаційні технології – 2019 : зб. тез VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; Відповід. за вип. : М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, О. М. Глушак та ін. – К. : Київ. унт ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 6970 
  5. Lutsyk I. Mathematical Modeling of Energy-Efficient Active Ventilation Modes of Granary / Lutsyk I., FrankoY., Rak V., Lutsyk I., Leshchii R., Potapchuk O. // 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). – Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019. Part Namber: CFP19S92-PRT. – С. 105108
  6. Луцик І. Методичні особливості викладання баз даних для формування фахових компетентностей інженерів-педагогів / Луцик І., Рак В. // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 660663
  7. Fedoreiko V. Визначення енергоефективних режимів роботи біотеплогенератора зерносушарки шляхом імітаційного моделювання / Fedoreiko V., Zahorodnii R., Lutsyk I., Rutylo M., Iskerskyi I. // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering: Book of abstracts III International Scientific-Technical Conference. – Kielce (Poland), 2019. – C. 53

 

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

gaziantep escort

porno izle

beylikdüzü escort

porno seyret

gaziantep escort

mersin escort>

film izle

seks hikayesi

mersin escort

halkalı escort

beylikdüzü escort

istanbul escort

beylikdüzü escort

beylikdüzü escort

Şişli araç kiralama