С-9599-2018

LadukaO

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Ладика О. В. Інтернет-шахрайство: вчимось розрізняти / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 124-127.
  2. Ладика О. В. Мовна репрезентація концепту DUTY (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел) / О. В. Ладика // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 33-36.
  3. Ладика О. Теоретична граматика сучасної англійської мови: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із курсу “Теоретична граматика сучасної англійської мови” / О. Ладика. – Тернопіль : ТАЙП, 2020. – 60 с. 
  4. Ладика О. Навчання запобігання видам шахрайства у медійному просторі / О. Ладика, О. Ярема // Критичне мислення в епоху токсичного контенту : Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції. – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. С. 474-481.

2019 рік

  1. Ладика О. В. Pleasure Reading : навчально-методичний посібник з домашнього читання. – Тернопіль : Ара Друк, 2019. – 68 с.
  2. Ladyka O. Theoretical Grammar = Теоретична граматика сучасної англійської мови : навчально-методичний посібник : матеріали до лекційного курсу та семінарських занять / O. Ladyka. – Тернопіль : Ара Друк, 2019. – 48 с.
  3. Ладика О. В. Read & Learn : навчально-методичний посібник з домашнього читання. – Тернопіль : Ара Друк, 2019. – 68 с.
  4. Yarema О. Lexical realization of the concept american dream in 16-19th centuries / O. Yarema, O. Ladyka // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2019. – Т. 1(31). – С. 94-104. 
  5. Ladyka O.V. Phraseological units of terminological character in english popular science texts in economics / O. V. Ladyka, N. S. Levchyk // Science, research, development : monografia pokonferencyjna. Philology, sociology and culturology (Zakopane, 29.12.2019 - 30.12.2019). – Warszawa, 2019. – № 24. – P. 10–16.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах