I-7018-2018

Lupak

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Лупак, Н. М. Художня комунікація в площині мистецької освіти : теорія, практика, інновації : роль мистецької освіти як важливого чинника формування художнього пізнання майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 6–11.
  2. Lupak N. M. Communicative competence of future teachers of artistic disciplines : definition of concept / N. M. Lupac // Wschodnioeuropejskie czasopismo naukowe : east european scientific journal).  2019. – № 5 (45). – P. 5053.
  3. Лупак Н. М. Культурносеміотичний, медіатехнолгічний, комунікативний підходи у дослідженні поняття « інтермедіальність» / Н. М. Лупак // Science Review. – 2019. – № 6 (23), July. – P. 21–27.
  4. Лупак Н. М. Структура комунікативної компетентності майбухніх учителів мистецьких дисциплін : сучасний формат / Н. М. Лупак // Web of scholar : international academy journal. – 2019. – №4 (34), Арril. – P. 32–38.
  5. Pryshlyak O. Intercultural competence in foreign language teaching / O. Pryshlyak, N. Lupak // Людинознавчі студії. Педагогіка. - 2019. - Вип. 8. - С. 185–200.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах