Web of Science ResearcherID: I-7906-2018

LanovukM

Доктор філологічних наук

Професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scupus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лановик З. Ідеологічні аспекти сучасної української гуманітаристики / З. Лановик, М. Лановик // Гуманітарна наука у вищій школі : матеріали “Круглого столу”, приуроченого до 150-річчя Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 29 листопада 2023 року). – Львів : Растр-7, 2023. – С. 178-183
 2. Лановик М. Б. Ми один в одному шукали самих себе: поетичне слово Ігоря Калинця в українсько-вірменських взаємовіддзеркаленнях / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Дзвін: щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Національної спілки письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 2023. – № 7-8 (945-946), липень-серпень. – С. 221-245
 3. Лановик З. Наукові метафори мультикультуралізму в термінологічному дискурсі сучасної гуманітаристики / З. Лановик, М. Лановик // Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (6 квітня, 2023 р.). – Полтава : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 140-143
 4. Лановик М. Б. Проблеми модернізації національної системи освіти на тлі викликів сьогодення / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 199-203
 5. Лановик М. Професор Роман Гром’як: постать на тлі епохи / М. Лановик, З. Лановик // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 8-14
 6. Нестерчук К. М. Текстові лакуни у художніх творах як дидактичний потенціал літературного аналізу / К. М. Нестерчук ; наук. кер. М. Б. Лановик // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 315-317

2022 рік

 1. Лановик З. «Бо війна війною…»: Богдан Лепкий як представник літератури «втраченого покоління» / З. Лановик, М. Лановик // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 25-29
 2. Лановик З. Б. Дискусійні аспекти вивчення античної літератури в закладах середньої освіти / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53-56
 3. Нестерчук К. М. Прояви non-finito у драматичному творі / К. М. Нестерчук ; наук. кер. М. Б. Лановик // Integration of scientific and modern ideas into practice : The 8th International scientific and practical conference (November 15-18, 2022). –  Stockholm : International Science Group, 2022. – P. 665-668
 4. Lanovyk Z. B. Understanding the multiculturalism of Eastern Europe in the folklore and ethnographic works of Volodymyr Hnatiuk about the Ugrian Rusins / Z. B. Lanovyk, M. B. Lanovyk // Rusin. – 2022. – Vol. 67. – P. 342–360. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік 

 1. Лановик М. Б. Європеїзм наукового світогляду та громадсько-політичної діяльності Володимира Гнатюка / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 5-20
 2. Лановик М. Б. Музичність художньо-поетичного мислення Петра Сороки / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 29–36.
 3. Струганець Л. В. Особливості підготовки доктора філософії з філології / Л. В. Струганець, М. Б. Лановик // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 87–96.
 4. "I am a Rusin, i am a Hutsul ": Ethnoimagological dominants of Yuriy Fedkovych s vision / L. M. Kovalets, M. B. Lanovyk, Z. B.Lanovyk // Rusin. – 2021. – Issue 63. – P. 223–240. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Лановик З. Б. Угорські русини в дослідженнях Володимира Гнатюка: археологія пам’яті / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик, Л. М. Ковалець // Русин. – 2020. – № 59. – С. 176-196. URL.: https://www.scopus.com
 2. Лановик М. Б. Мова як засіб категоризації світу / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали II Всеукраїнська наук.-практ. конф. (Тернопіль, 4-5 черв. 2020 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2020. – С. 3–5.
 3. Лановик З. Б. Улас Самчук – Літописець і міфототворець / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 71-98.

2019 рік

 1. Лановик З. Б. «Східні поеми» П.Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму / З. Б. Лановик, М. Б. Лановик // Слово і Час. – Київ, 2019. − № 8 (704). − С. 57−75.
 2. Лановик М. Б. Поетика ноктюрну в ліриці Юрія Косача / М. Б. Лановик // Київські полоністичні студії : матеріали Міжнародної наукової конференції, (м. Київ, 23-25 травня 2018 р.). – Київ : Талком, 2019. – Т. 35. –С. 216–222.
 3. Лановик З. Фольклористика як ідеологічна площина сучасної української гуманітаристики / З. Лановик, М. Лановик // Вічність слова : ювілейний збірник присвячений 70-річчю від дня народження професора Миколи Ткачука. – Ужгород : TIMPANI, 2019. – С. 207-220.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації