mohun

Доктор філологічних наук

Професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Кушнір О. Модифікація архетипу матері у модерністичній прозі О. Кобилянської, М. Коцюбинського, М. Яцківа / О. Кушнір, Т. Решетуха, О. Лабащук // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : Гельветика, 2024. – Вип. 57. – С. 39-50. DOI https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-4

2023 рік

 1. Лабащук О. В. Фольклористика у дослідженні досвідів війни: методологічний аспект / О. В. Лабащук // Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах : збірник тез міжнародної наукової конференції (27 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 34-37
 2. Ukrainian Narratives about the Outbreak of the War: The Main Themes, Structure and Composition / O. Labashchuk, T. Harasym, T. Reshetukha [et al.] // Tautosakos darbai. Lithuania : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023. – № 66. – P. 13-28. DOI : https://doi.org/10.51554/TD.23.66.01

2022 рік

 1. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives / O. Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463-486. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Лабащук О. В. Денники Петра Сороки: поетичний меморат і відлуння часу / О. В. Лабащук, Т. В. Решетуха // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 27–29.
 2. Лабащук О. В. Зміни у розумінні поняття «фольклорна проза» / О. В. Лабащук // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 39–42.
 3. Лабащук О. В. Фольклорна практика: формування компетентностей вчителя-словесника та перша спроба наукової роботи / О. В. Лабащук // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 25-27.
 4. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.

2020 рік

 1. Лабащук О. В. Актуальне дослідження про підготовку магістрів-філологів в європейських університетах / О. В. Лабащук // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 50. – С. 140–142.
 2. Labashchuk O. Autobiographical narratives about the pregnancy experience: symbols, myths, interpretations / O. Labashchuk, T. Reshetukha, T. Harasym // Studia Ethnologica Croatica. 2020. – Vol. 32, іssue 1. – P. 283–307. – URL. : https://www.scopus.com
 3. Labashchuk O. Child in the natal narratives of modern Ukrainian mothers: Folkloric symbols and frequent motifs / O. Labashchuk, H. Derkach, T. Reshetukha // Folklore (Estonia). – 2020. – Vol. 80. – P. 69–96. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік
 1. Лабащук О. Перспективи застосування методики наративного інтерв’ю для сучасних фольклористичних досліджень / О. Лабащук // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 48. – С. 41-50.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]