I-7385-2018

Mehko

 

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


2019 рік

  1. Мешко Г. М. Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко  // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 112119.
  2. Meshko H. М. Psycho-pedagogical training as means of forming the autopsychological competency of the future teachers/ H. М. Meshko, О. І. Meshko // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana, 2019. – P. 293295.
  3. Meshko H. M. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health / H. M Meshko, O. I. Meshko // Modern World tendencies in the development of science: collective monograph. – London, 2019. – Vol. 2. – P. 58–72. 
  4. Мешко Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р.).– Херсон, 2019. – Ч. 1. – С. 102–106.
  5. Meshko H. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution of general secondary education / H. Meshko, O. Meshko, H. Meshko, M. Chorniy // Modern technologies in the education system : series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 26. – Katowice, 2019. – S. 113–121.
  6. Мешко Г. М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 154163.
  7. Мешко Г. М. Управління процесом формування психологічно безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 53–58.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах