Markovuct

Кандидат мистецтвознавства

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну і методики їх навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Cherkes B. Search of authenticity in sacral architecture in the territory of Western Ukraine / B. Cherkes, O. Diachok, S. Volska [et al. ] // 4th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium - WMCAUS, 17–21 June 2019. – Prague, 2019. – P. 1–10.
  2. Маркович М. Освітлення просторового середовища та світлодіодн і технологіт / М. Маркович // Етнодизайн у контексті українського Націіонального відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць. – Полтава, 2019. – Кн. 3. – С. 191–195.
  3. Mamus H. Forming of aesthetic perception in the future service sector specialists during their professional training / H. Mamus, H. Havryshchak, M. Markovych // Sustainable developement under the conditions of european integration : collective monograph. – Ljubljana, 2019. – P. 2. – P. 440–448.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах