Web of Science ResearcherID: I-8525-2018

mohun

Кандидат географічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Мариняк Я. Основні проблеми формування Подільського туристичного регіону / Я. Мариняк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 241–251.
  2. Мариняк Я. Діяльність туристичних підприємств Подільського регіону України: стан та виклики / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 72–84.
  3. Мариняк Я. Олег Іванович Шаблій: горизонтами модерної суспільної географії / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 21–35.

2019 рік

  1. Мариняк Я. Соціально-економічнийаналіз туристичних підприємств західного регіону України / Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 84-89.
  2. Мариняк Я. О. Суб'єкти туристичної діяльності у Тернопільській області: особливості формування статистичних даних та їх використання й обробка / Я. О. Мариняк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 149–154.
  3. Мариняк Я. Нестор української географічної науки / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 195–196. – Рец. на кн. : Штойко П. Григорій Величко 1863–1932. Життєво-бібліографічний нарис / Павло Штойко. – Львів : НТШ, 2018. – 320 с.
  4. Мариняк Я. Особливості розвитку туризму в Тернопільській області / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 1 (Вип. 46). – С. 138-147.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації