Web of Science ResearcherID: I-7621-2018

Novicka

Kандидат географічних наук

Асистент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Новицька С. Р. Ландшафтний дизайн : навчальний посібник для студентів магістратури спеціальності 101 "Екологія" денної та заочної форм навчання та бакалаврів спеціальності 103 Науки про Землю (Ґрунтознавство, експертна оцінка земель та територіальне планування) / С. Р. Новицька, _[укладач]. – вид. 2-ге допов. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – 144 с.
 2. Novytska S. WATER RESOURCES OF THE KHOROSTKIV TERRITORIAL COMMUNITY: ECOLOGICAL STATUS, WATER USE PROBLEMS, OPTIMISATION MEASURES / S. Novytska, I. Kuzyk, L. Yankovska, N. Taranova // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2024. – № 1 (56). – С. 201-213. DOI : https://doi.org/10.25128/2519-4577.24.1.24

2023 рік

 1. Новицька С. Р. 30 років потому / С. Р. Новицька, М. Б. Бондарчук // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 10-14
 2. Дмитришин Н. Водокористування Хоростківської територільної громади / Н. Дмитришин ; наук. кер. С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 114-118
 3. Кузик І. Геоекологічна оцінка структури землекористування підгороднянської територіальної громади / І. Кузик, С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 97-105. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.12
 4. Литвин О. Геоекологічний аналіз структури землекористування Підгороднянської територіальної громади / О. Литвин ;  наук. кер. С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 73-80
 5. Новицька С. Р. Гідроекологічні проблеми та якість поверхневих вод Хоростківської територіальної громади / С. Р. Новицька, І. Р. Кузик, Н. І. Дмитришин // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference (Oxford, June 23, 2023). – Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. – P. 110-113. DOI : 10.36074/logos-23.06.2023.31
 6. Цалик В. Еколого-географічні особливості Лановецького лісництва ДП "Кременецьке лісове господарство" / В. Цалик ; наук. кер. С. Р. Новицька // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 86-90
 7. Янковська Л. Оптимізаційна модель землекористуванняв басейні річки Качава / Л. Янковська, С. Новицька // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-прак- тичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). У 3-ох томах. – Львів : Простір-М, 2023. – Том 3. – С. 14-17
 8. Любий А. Річки Гусятинської територіальної громади / А. Любий, Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 4-9
 9. Янковська Л. В. Системний підхід до аналізу екологічних проблем урбосистем (на прикладі містечка Вишнівець) / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 23-26
 10. Костецька І. Структура землекористування Гвардійської територіальної громади Хмельницької області / І. Костецька ; наук. кер. С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 179-183
 11. Новицька С. Р. Туристичні маршрути по території перспективного регіонального ландшафтного парку “Середньосеретський” / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 262-264
 12. Новицька С. Характеристика лісового фонду державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 264-270. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.29

2022 рік

 1. Янковська Л. Басейновий підхід до дослідження проблем природокористування (на прикладі річки Качава) / Л. Янковська, С. Новицька, А. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52).  – С. 209-219.
 2. Новицька С. Використання водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній сфері / С. Новицька, Л. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 75–76.
 3. Новицька С. Р. Гідроекологія : курс лекцій для студентів 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю (Гідрологія) / С. Р. Новицька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 116 с.
 4.  Новицька С. Р. Екологія кризових ситуацій : навчально-методичні рекомендації до практичних занять / С. Р. Новицька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 36 с.
 5. Новицька С. Експедиційні дослідження Дністровських стінок / С. Новицька, Л. Царик // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 33- 35
 6. Новицька С. Наукова експедиція «Дністер - 97» / С. Новицька, Л. Янковська // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 16–19.
 7. Новицька С. Принципи формування екологічної свідомості школярів / С. Новицька, Л. Янковська // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 60-63
 8. Новицька С. Р. Про особливості соціоприродної взаємодії / С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2022. – С. 42-48.
 9. Янковська Л. Рекреаційний потенціал Романівського ставу Байковецької територіальної громади / Л. Янковська, С. Новицька // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 178–186.
 10. Новицька С. Р. Управління водними ресурсами : курс лекцій для студентів 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю (Гідрологія) / С. Р. Новицька, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 156 с.
 11.  Новицька С. Р. Управління водними ресурсами : словник термінів для студентів 3 курсу спеціальності 103 Науки про Землю (Гідрологія) / С. Р. Новицька, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 36 с.
 12. Yankovska L. PROBLEMS OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND NATURE PROTECTION IN THE KACHAVA RIVER BASIN / L. Yankovska, S. Novytska, N. Taranova // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 114-123. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.15

2021 рік

 1. Новицька С. Р. Екологічна психологія : курс лекцій для студентів 4 курсу спеціальності 101 Екологія / С. Р. Новицька. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 132 c.
 2. Цідило А. Екологічні наслідки природокористування у долині річки Качава (в межах села Романівка) / А. Цідило, Л. Янковська, С. Новицька // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 52–61.
 3. Новицька С. Р. Загальна гідрологічна практика : методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності 103 Науки про Землю (Гідрологія) / С. Р. Новицька. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 42 c.
 4. Янковська Л. Особливості поводження з твердими побутовими відходами в сільській місцевості (на матеріалах Байковецької ОТГ Тернопільської області) / Л. Янковська, С. Новицька, А. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1 . – С. 24–32.
 5.  Новицька С. Р. Польова практика в заповідних об’єктах : методичні рекомендації для студентів 2 курсу спеціальності 101 Екологія / С. Р. Новицька. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 27 c.
 6. Новицька С. Природні рекреаційні ресурси Чортківського району Тернопільської області / С. Новицька, Л. Янковська, І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 139-145
 7. Царик Л. П. Регіональний ландшафтний парк «Збаразькі Товтри» - з перспективою на визнання / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Λόгoς : multidisziplinäre forschung: perspektiven, probleme und muster : zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz (9. April 2021 • wien, republik österreich). – Wien ; Vinnytsia : List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH : Yevropeiska naukova platform, 2021. – Vol. 2. – P. 176-182.
 8. Новицька С. Р. Рекреаційний потенціал ландшафтів Тернопільської області / С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 46–59.
 9. Царик Л. П. Рекреаційний потенціал перспективного регіонального ландшафтного парку «Збаразькі Товтри» / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization : Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (December 21-22, 2021). – Umeå, Sweden : Mondial, 2021. – № 93. – С. 394-405.
 10. Новицька С. Р. Туристичні маршрути перспективного регіонального ландшафтного парку «Почаївський» / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 72-75.
 11. Новицька С. Р. Управління басейновими системами : курс лекцій для студентів магістратури спеціальності 103 Науки про Землю / С. Р. Новицька. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 152 c.

2020 рік

 1. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196-205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 2. Новицька С. Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Зборівської ОТГ Зборівського району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 174–184.
 3. Янковська Л. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області / Л. Янковська, С. Новицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 1 (48). – С. 156–162.
 4. Новицька С. Рекреаційний потенціал ландшафтів Тернопільської області / С. Новицька // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 96-101.
 5. Новицька С. Р. Ресурсне забезпечення туристичних маршрутів перспективного регіонального ландшафтного парку “Малополіський” / С. Р. Новицька // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 58–65.
 6. Царик Л. П. Природні рекреаційні ресурси / Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 380–418.
 7. Янковська Л. Теоретичні засади еколого-географічного районування території обласного рівня / Л. Янковська, С. Новицька // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1-3 жовтня 2020 р.). – Львів : Простір-М, 2020. – С.54–57.
 8. Новицька  С.  Формування ставлення особистості до навколишнього середовища як основа організації екологічної освіти / С. Новицька, Л. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 358–364.

2019 рік

 1.  Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 1. – С. 225–232.
 2.  Янковська Л. В. Підходи до вдосконалення загальношкільної екологічної освіти та виховання / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25-26, 2019. – Prague, 2019. – С. 38–40.
 3. Царик П. Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Germany, 2019. – P. 805–817.
 4. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. – Hamilton, 2019. – P. 887-895.
 5. Новицька С. Р. Конструктивно-географічна оцінка природних рекреаційних ресурсів, їх просторова організація та оптимізація використання (на матеріалах Тернопільської області) : монографія. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2019. – 271 с.
 6. Новицька С. Р. Біотичні рекреаційні ресурси Тернопільської області / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу : І Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 5-6 грудня 2019 р.).  Львів, 2019.
 7. Новицька С. Підходи до оптимізації ландшафтно-екологічної організації території ( на матеріалах Колодненської об’єднаної територіальної громади Збаразького району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 130–138.
 8. Новицька C. P. Біоетичні та еколого-етичні проблеми сучасності / C. P. Новицька, Л. В. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 79–84.
 9. Новицька C. Передумови розвитку рекреаційної діяльності в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Бережанське Опілля" / С. Новицька, Л. Янковська // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Slovakia ; Košice : Academic society of Michal Baludansky, 2019. – Vol. 7, № 6B. – P. 32–38.
 10. Новицька C. Екологічні стежки перспективного регіонального ландшафтного парку "Подільське Надзбруччя" / С. Новицька // Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоеколо та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем». – Тернопіль, 2019. – С. 39–46.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]