Web of Science ResearcherID: І-7563-2018

/Naumtcuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Наумчук В. І. Деонтологічні засади формування професійної готовності у майбутніх учителів фізичної культури / В. І. Наумчук, Ю. І. Палічук  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 132-137
 2. Палічук Ю. Зимові Олімпійські ігри / В. Наумчук, Ю. Палійчук // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 149-153
 3. Булич О. О. Організаційно-педагогічні умови формування техніко тактичних дій юних футболістів / О. О. Булич, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 41-47
 4. Наумчук В. І. Основні положення підготовки тренерів в асоціації футболу Тернопільщини / В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 121-127
 5. Наумчук В. Розвиток олімпійської освіти школярів в умовах становлення Нової української школи / В. Наумчук, Ю. Палійчук // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 144-148
 6. Лапшинський О. А. Розвиток спритності юних футболістів у групах попередньої базової підготовки ДЮСШ / О. А. Лапшинський, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 107-113
 7. Вовк К. Розвиток швидкісних здібностей як чинник фізичного вдосконалення школярів / К. Вовк, В. Наумчук // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 193-204
 8. Палічук Ю. І. Стан та перспективи розвитку фізичного виховання в ліцеях та гімназіях / Ю. І. Палічук, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 144-150
 9. Наумчук В. Стандарт вищої освіти України як чинник розбудови нової української школи / В. Наумчук, П. Ладика // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 29-32
 10. Formation of Football Talents in the Education System of Germany / V. Naumchuk [ et al.] // JUMORA : Jurnal Moderasi Olahraga. – Vol. 3(1). – P. 82-93. URL: https://doi.org/10.53863/mor.v3i1.607

2022 рік

 1. Formation of Deontological Culture of Future Pharmacists in Higher Education Institutions of Ukraine / A. Konokh, V. Naumchuk, A. Konokh [et al.] // Universal Journal of Public Health. – 2022. – Vol.10, Issue 4. – P. 289-298.
 2. Model of Professional Training of Future Specialists in Tourism in Higher Education Institutions of Ukraine / L. Beskorovaynaya, N. Makovetska, V. Naumchuk [et al.] // Journal of hospitality & tourism education. – 2022. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000854459700001 : https://www.scopus.com
 3. FORMATION OF READINESS OF FUTURE SPECIALISTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF SOCIAL TOURISM IN UKRAINE / N. Makovetska, D. Lyuta, V. Naumchuk [ et al.] // Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 2022. 14(4). P.1248-1265. DOI http://dx.doi.org/10.18226/doii
 4. Ivegesh A. V. PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF SPORTS TRAINING OF STUDENTS IN ELITE SCHOOLS IN GERMANY AND AUSTRIA / A. V. Ivegesh, V. I.Naumchuk, A. V. Ohnystiy // DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMIDST MARTIAL LAW (October 5–6, 2022). – Częstochowa, 2022. – С. 12-16
 5. Шандригось В. І. Значення навчальної дисципліни «Тренажери і обладнання у спорті» в підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 175–180.
 6. Наумчук В. І. Рівняємось на кращих: Наумчук Іван Іванович / В. І. Наумчук // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 56-58
 7. Огнистий А. В. Формування загальних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури через компоненти освітньо-професійної програми / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, П. І. Ладика, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 133–138.

2021 рік

 1. Наумчук В. І. Використання спортивних та рухливих ігор у новій українській школі: реалії і перспективи / В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 133-139.
 2. Conceptual essence of change of management models in the educational environment: theory and practice / O. Bodnar,  M. Boyko, O. Horishna [et al] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (8). – P. 25–35.
 3. Formation of cross-cultural communication skills of future service specialists / V. Naumchuk, V. Gorlach, A. Sydoruk [et al.] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (10). – P. 1–11.
 4. Model of preparation of future teachers for the development of school students’ health culture / V. Naumchutf, M. Bozhyk, A. Ohnystiy [et al] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (2). – P. 120–130.
 5. Professional training of future specialists in tourism and hotel and restaurant business in European countries /  L. Bezkorovana, Na. Makovetskaya, A. Sydoruk [et al] // Applied Linguistics Research Journal. – 2021. – № 5 (2). – P. 54–62.
 6. Наумчук В. І. Українська мова та читання : зошит для діагностичних робіт. 2 клас / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. – Тернопіль : Астон, 2021. – 32 с.

2020 рік

 1. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140–148.  – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000543251200018
 2. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 3. Наумчук В. Гра як міждисциплінарний феномен науки (філософський аспект) / В. Наумчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. –  2020. – № 1(49). – С. 36–43.
 4.  Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.
 5. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004
 6. Naumchuk V. Formation of Readiness of Future Teachers of Physical Education for Animation Activity in Secondary Schools of Ukraine / V. Naumchuk, A. Sydoruk, N. Makovetska // International Journal of Human Movement and Sports Sciences. 2020 8(6). – P. 403-412. DOI: 10.13189/saj.2020.080612
 7. Наумчук В. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін / В. Наумчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 20 с.
 8. Coordination skills development of mogul skiers at the initial and preliminary stages of basic training / V. Naumchuk, N. Grabyk, I. Omelyanenko // International journal of applied exercise physiology. – EESA, 2020. – Vol.9, n. 9. – P. 105–113. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800013
 9. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2020. – Vol. 12, Issue 4. – P. 338356.
 10. Naumchuk V. Formation of readiness of future teachers of physical education for animation activity in secondary schools of Ukraine / V. Naumchuk, A. Sydoruk, N. Makovetska // International Journal of Human Movement and Sports Sciences. – 2020. – Vol. 8, Issue 6. – P. 403412. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098943548&origin=resultslist

2019 рік

 1. Наумчук В. І. Українська мова та читання. Підручник для 2 класу закладів загальної середньї освіти. У 2 ч. Ч. 1. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук, Н. Я. Коник – Тернопіль : Астон, 2019. – 144 с.
 2. Наумчук В. І. Українська мова та читання. Підручник для 2 класу закладів загальної середньї освіти. У 2 ч. Ч. 2. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук, Н. Я. Коник – Тернопіль : Астон, 2019. – 144 с.
 3. Naumchuk V. I. Retrospective analysis of the development of the game phenomenon (from antiques to the twentieth century) / V. I. Naumchuk // International journal of applied exercise physiology. – 2019. – Vol. 8, n. 3. – P. 159–173.
 4. Naumchuk V. I. Characterization of the four-stage structure of the process of learning motor actions in sports games / V. I. Naumchuk // International journal of human movement and sports sciences. – 2019. – Vol. 7, n. 4. – P. 81–88. –URL.: https://www.scopus.com
 5. Naumchuk V. I. Model of professional training of future teachers of physical culture in the process of self-working in sports games / V. I. Naumchuk // International journal of applied exercise physiology. – 2019. – Vol. 8, n. 3.1. – P. 35–41.
 6. Наумчук В. І. Гра як міждисциплінарний феномен науки (Філософський аспект) / В. І . Наумчук // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : збірник тез доповідей III Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури (10–12 вересня 2019 р.).  Луцьк, 2019. – C. 19–20.
 7. Animacja w nauce jazdy konnej / T. Skaliy, J. Karska, W. Naumczuk [et al.] // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 118-125.
 8. Наумчку В. Особливості навчання руховим діям в ігрових видах спорту / В. Наумчук, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 44-49.
 9. Наумчку В. Аеробіка як засіб мотивації учнів до навчальної діяльності у процесі фізичного виховання / В. Наумчук, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 98-102.
 10. Наумчук В. І. Зошит з української мови та читання. 2 клас. Ч. 1. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль : Астон, 2019. – 64 с.
 11. Наумчук В. І. Зошит з української мови та читання. 2 клас. Ч. 2. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль : Астон, 2019. – 72 с.
 12. Наумчук В. І. Зошит для письма та розвитку мовлення у післябуквений період. 1 клас / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль : Астон, 2019. – 64 с.
 13. Наумчук В. І. Зошит з розвитку зв’язного мовлення. 2 клас. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук – Тернопіль: Астон, 2019. – 72 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації