Web of Science ResearcherID: H-6054-2016

Ognustui

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Декан факультету фізичного виховання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Огниста К. До питання готовності майбутніх учителів до фізичного виховання учнів / К. Огниста, А. Огнистий  // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 33-37
 2. Значущість принципів олімпізму для об’єднання світового українства / В. П. Карленко [та ін.] // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 77-97
 3. Ladyka P. COMPETENT PORTRAIT OF A SPECIALIST IN THE INDUSTRY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / P. Ladyka, A. Ohnistyi // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 17-21
 4. Ohnistyi A. OLYMPISM AND THE CHANGE OF ITS VALUES UNDER THE INFLUENCE OF TIME AS A COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT / A. Ohnistyi, K. Ohnista, O. Yashchyk, V. Karlenko // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 25-32
 5. Flanagan А. UNDERSTANDING THE OBSTACLES FACED BY UKRAINIAN REFUGEES IN THE UNITED KINGDOM / А. Flanagan, А. Ohnistyi // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 14-17

2022 рік

 1. Athletes’ resilience typology: a comparative analysis of individual and team sports / I. Popovych, I. Radul, I. Hoian [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, Issue 9. – P. 2036-2046. – URL.: https://www.scopus.com
 2. Ohnistyi A. V. FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STUDENT'S RIGHT TO FORM AN INDIVIDUAL STUDY TRAJECTORY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF «MINOR» PROGRAMS / A. V. Ohnistyi, K. M. Ohnista, I. I. Stasiuk, R. A. Vlasyuk // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 18-22
 3. Flanagan А. MOVEMENT ACTIVITY AS A FACTOR IN IMPROVING THE LEVEL OF HEALTH / А. Flanagan, A. V. Ohnistyi, K. M. Ohnista, O. V. Stepanko // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 11–17.
 4. Ivegesh A. V. PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF SPORTS TRAINING OF STUDENTS IN ELITE SCHOOLS IN GERMANY AND AUSTRIA / A. V. Ivegesh, V. I.Naumchuk, A. V. Ohnystiy // DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMIDST MARTIAL LAW (October 5–6, 2022). – Częstochowa, 2022. – С. 12-16
 5. Огнистий А. В. З історії створення Тернопільського обласного відділення НОК України / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 58-62
 6. Шандригось В. Організація позааудиторної роботи зі спорту на факультеті фізичного виховання ТНПУ імені В. Гнатюка / В. Шандригось, А. Огнистий, П. Ладика // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 62-65.
 7. Огнистий А. В. Формування загальних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури через компоненти освітньо-професійної програми / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, П. І. Ладика, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 133–138.
 8. Ohnystyi A. V. HEALTH PHYSICAL CULTURE AND FEATURES OF ITS USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS / A. V. Ohnystyi, K. M. Ohnysta, P. I. Ladyka // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20 травня 2022 р). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. – С. 179-185

2021 рік

 1. Огнистий А. В. Етика – академічних взаємовідносин (сучасні практики ТНПУ ім. В. Гнатюка) / А. В. Огнистий, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 140-147.
 2. Огнистий А. В. Педагогічна практика як один із засобів професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури / А. В. Огнистий, Р. А. Власюк // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 46-48.
 3. Flanagan A. Effectiveness of health fitness programs on students 'physical condition indicators / A. Flanagan, A. V. Ohnistyi, K. M. Ohnista  // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 11-16.

2020 рік

 1. Засоби гімнастики: стройові та загальнорозвиваючі вправи / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, Е. І. Маляр [та ін.] ; за ред. А. В. Огнистого. – Тернопіль : ТАЙП, 2020. – 140 с.
 2. Огнистий А. В. Олімпійська освіта у підготовці майбутніх педагогів / А. Огнистий, К. Огниста // Фізична культура в школі: стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів І регіональної науково-практичної конференції (22 травня 2020 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. – С. 35-38.
 3. Огнистий А. Особливості партнерських відносин (з досвіду роботи кафедри фізичного виховання ТНПУ) / А. Огнистий, К. Огниста //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 33–38.
 4. Палічук Ю. І. Проблема популярності фізичного виховання / Ю. І. Палічук, А. В. Огнистий, М. В. Божик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 130–133.
 5. Огнистий А. В. До проблеми підготовки фахівців з фітнесу / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 115–120.
 6. Flanagan A. About fitness professionals (coach, instructor) and their competence / A. Flanagan, A. Ognystyy, К. Ognysta // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 12–15.
 7. Pedagogical conditions for the formation of physical culture in first grade school students by means of olympic education in the New Ukrainian School : сollective monograph / Ya. Galan, A. Ohnystyi, O. Andrieieva [et al.]. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 118 p. – URL. : http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/49/947/2094-1
 8. Реалізація експериментальної методики превентивного фізичного виховання у закладах вищої освіти / Н. С. Маляр, Е. І. Маляр, А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2020. – Вип. 2(122). – С. 106–112. – URL. : https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/69

2019 рік

 1. Огниста К. Проблеми підготовки фахівців до інноваційної діяльності з фізичного виховання учнів початкових класів / К. Огниста, А. Огнистий // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 109–111.
 2. Огнистий А. В. Зошит для занять з фізичного виховання / К. М. Огниста, А. В. Огнистий– Тернопіль : ТАЙП, 2019.  24 с.
 3. Огнистый А. В. Место олимпийского образования в гуманитарной подготовке учителя-предметника / А. В. Огнистый, К. М. Огниста // II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Международной научно-практической конференции ( Минск, 4–5 апреля 2019 г.).  Минск : БГУФК, 2019.  Ч. 4.  С. 6468.
 4. Огниста К. М. Самоаналіз готовності майбутніх бакалаврів напрямку підготовки початкова освіта до фізичного виховання школярів / К. М. Огниста, В. А. Огнистий // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 3 К (110) 19. – С. 406–409.
 5. Огнистий А. В. Шляхи покращення підготовки майбутніх вчителів початкових класів до реалізації олімпійської освіти / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених (17 травня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 64–65.
 6. Огниста К. Рухова активність запорука здоров’я та успішного навчання студентів закладів вищої освіти / К. Огниста, А. Огнистий, Х. Банаховська // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 78–80.
 7. Огнистий А. Аналіз результатів вступної компанії, як шлях до покращення кадрового забезпечення галузі фізичного виховання і спорту / А. Огнистий // Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції (Вінниця, 30 січня 2019 р.). – Вінниця : ВДПУ, 2019. – C. 234–239.
 8. Огнистий А. Сучасні інформаційні технології у гімнастиці / А. Огнистий // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 246–248.
 9. Огнистий А. Олімпійська освіта у новій українській школі – перспективи та шляхи впровадження / А. Огнистий // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 5052.
 10. Огнистий А. В. Співпраця регіонильних відділень НОК України та Олімпійської академії України (на прикладі Тернопільської області) / А. В. Огнистий, К. М. Огниста // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали третього регіонального науковометодичного семінару приуроченого 70-річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 103–106. 
 11. Ігнатенко В. М. Діяльність місцевого осередку "НОК України" в Тернопільській області — досягнення, проблеми, перспективи / В. М. Ігнатенко, В. В. Кравчук, А. В. Огнистий // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали третього регіонального науковометодичного семінару приуроченого 70_річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 59–63. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації