Web of Science ResearcherID: I-8045-2018

 

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Креховець Ю. Академічна доброчесність в освіті та соціокультурній сфері як передумова свідомого суспільства / Ю. Креховець, Г. М. Олійник // MAGISTERIUM : збірник статей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 30-35
 2. Масловська О. Мотиваційнi аспекти, які постають основою волонтерської діяльності / О. Масловська, Г. М. Олійник // MAGISTERIUM : збірник статей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 35-40

2023 рік

 1. Кузь А. Використання онлайн технологій у практичній діяльності соціального працівника / А. Кузь ; наук. кер. Г. Олійник // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 210-213
 2. Олійник Г. Медіасоціалізація як специфічна складова соціалізації школярів у сучасному інформаційному просторі / Г. Олійник, Н. Шимків // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 128-132
 3. Мишкун Д. Методика соціальної роботи з людьми похилого віку / Д. Мишкун ; наук. кер. Г. Олійник // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 70-74
 4. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / О. В. Сорока, Г. В. Лещук, С. М. Калаур [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2023. – 85 с.
 5. Дудар Х. Модель організації волонтерської роботи студентів / Х. Дудар ; наук. кер. Г. Олійник // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 232-236
 6. Главацька О. Організація просвітницької діяльності вихователя закладу дошкільної освіти з батьками вихованці / О. Главацька, Г. Олійник // Інновації в освіті: реалії та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2023. – С. 229-232
 7. Олійник Г. М. Особливості діяльності соціальних працівників у сфері громадського здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід / Г. М. Олійник // Соціальна робота і соціальна освіта в умовах сьогодення: проблеми та перспективи розвитку : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2023. – С. 73-97
 8. Олійник Г. М. Особливості корекційної роботи соціального працівника із неблагополучними сім’ями / Г. М. Олійник, Т. О. Долга // Promising ways of information technology development : The IX International Scientific and Practical Conference (November 13-15, 2023). – Bilbao. 2023. – P. 341-345
 9. Цвігун Д. Особливості логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку при дизартрії / Д. Цвігун ; наук. кер. Г. Олійник // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 180-183
 10. Олійник Г. Повірте: Ви не захочете звідти йти / Г. Олійник, О. Процик // Вільне життя, 2023. – № 84 (16548). – С. 4
 11. Креховець Ю. Потенціал кінематографу в соціально-педагогічній роботі з молодшими підлітками / Ю. Креховець, Г. Олійник // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 99-103
 12. Олійник Г. Практика волонтерської діяльності як необхідна умова професійного зростання майбутніх фахівців / Г. Олійник, Л. Петришин // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 23-25
 13. Олійник Г. М. Практичні аспекти формування і розвитку творчих здібностей підлітків методами соціокультурної діяльності / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька // Distance learning: problems, ways of development and the latest technologies : The XV International Scientific and Practical Conference (December 25-27 2023). – Munich. 2023. – P. 272-275
 14. Стефанів А. Причини виникнення явища бездоглядності та безпритульності, як соціально - педагогічної проблеми / А. Стефанів ; наук. кер. Г. Олійник // Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей : збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (Тернопіль, 4-5 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 162-166
 15. Олійник Г. Соціальна адаптація як складова процесу соціалізації дітей з особливими потребами / Г. Олійник, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 176-179
 16. Олійник Г. М. Соціальне гувернерство : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 Соціальна робота та 016 Спеціальна освіта / Г. М. Олійник. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 114 с.
 17. Фіголь Н. Співпраця закладу освіти з батьками дітей з ООП / Н. Фіголь, Г. Олійник // Сучасний стан та перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 листопада 2023 рік). – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Т. Шевченка, 2023. – С. 253-257
 18. Олійник Г. Сутність природи та ґенези віктимності особистості у підлітковому віці / Г. Олійник, З. Король // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 травня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 125-128
 19. Олійник Г. Формування і розвиток творчих здібностей підлітків з використанням соціокультурної діяльності / Г. Олійник, Ю. Креховець // Ввічливість. Humanitas : науковий журнал. – Луцьк : Гельветика, 2023. – Вип. 3. – С. 61–66. DOI : https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.3.8
 20. Олійник Г. М. Шляхи оптимізації соціально-педагогічної роботи щодо попередження та подолання насильства в сім’ї / Г. М. Олійник, Н. А. Фіголь // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль 05-06 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 201-203

2022 рік

 1. Брижак Н. Ю. Ґенеза поняття «інтерактивна компетентність» у контексті психолого-педагогічних досліджень / Н. Ю. Брижак, М. В. Горват, Г. М. Олійник // «Вісник науки та освіти» (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2022. – Вип. № 6(6). – С. 76-86. https://doi.org/10.52058/2786-6165-2022-6(6)-76-86
 2. Олійник Г. М. Інклюзивна компетентність педагога з організації дозвілля дітей з особливими освітніми потребами / Г. М. Олійник, Н. А. Фіголь // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. –Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C.276-296.
 3. Фіголь Н. Інклюзивна освіта у новій українській школі / Н. Фіголь, Г. Олійник // Сучасний стан та перспективи розвитку освіти: теорія, практика, інновації : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (22 листопада 2022 р.). – Кременець : ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка, 2022. – С. 33-34
 4. Главацька О. Ми переможемо, бо з нами Бог! / О. Главацька, Г. Олійник, О. Процик // Вільне життя. – 2022. – № 85(2 листопада).
 5. Главацька О. Л. Ми молимось за мир...  / О. Главацька, Г. Олійник, О. Процик // Наш день. – 2022. – 2 листопада-8 листопада (№37).
 6. Олійник Г. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних працівників у центрах соціальних служб / Г. Олійник, Л. Петришин // Ввічливість. Humanitas. – Луцьк : Гельветика, 2022. – Вип. 4. – С. 46-51. – DOI : https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.4.7
 7. Олійник Г. М. Організація волонтерської роботи в зарубіжній та вітчизняній практиці / Г. М. Олійник // Trends in science and practice of today : The ХХIX International Scientific and Practical Conference (July 26 – 29, 2022). – Stockholm, 2022. – P. 269-273
 8. Дудар Х. І. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО / Х. І. Дудар, Г. М. Олійник // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 45-51
 9. Холодян А. І. Основні причини та стадії професійного вигорання соціальних працівників / А. І. Холодян, Г. М. Олійник // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 108-116
 10. Петришин Л. Й. Основоположні аспекти формування соціальної активності молоді засобами workshops / Л. Й. Петришин, Г. М. Олійник // Turystyka i Rekreacja : wyższa Szkoła Zeszyty naukowe. – Warszawa, 2022. – Zeszyt 29(1)
 11. Олійник Г. М. Особливості роботи соціального педагога з сім’ями, які виховують дитину з особливими потребами / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 281–283.
 12. Главацька Г. М. Професійне самовизначення як запорука успіх / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник // Вільне життя. – 2022. – 12 серпня (№ 62).
 13. Главацька О. Л. Професійний саморозвиток фахівців спеціальної освіти як умова ефективної діяльності / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 35–38.
 14. Олійник Г. М. Релігійна громада як вагомий чинник соціалізації людей з особливими потребами / Г. М. Олійник // Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2022 р.): у 2 ч. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 2. – С. 37-38
 15. Креховець Ю. В. Розвиток творчих здібностей особистості засобами соціокультурної діяльності / Ю. В. Креховець, Г. М. Олійник // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 77-82
 16. Олійник Г. М. Система соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами / Г. М. Олійник // Ввічливість. Humanitas. Луцьк : Гельветика, 2022. – Вип. 2. – С. 38-43. – DOI : https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.2.5
 17. Олійник Г. Соціальна адаптація як складова процесу соціалізації дітей з особливими потребами / Г. Олійник, О. Главацька // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 141-145
 18. Олійник Г. М. Соціальна робота у сфері дозвілля / Г. М. Олійник // Наукові новації та передові технології в парадигмі інноваційного розвитку суспільства у викликах сьогодення : до Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку «Фундаментальні науки на користь сталого розвитку» : матеріали міжнародної конференції (Кривий Ріг, Кропивницький, 10 листопада 2022 р.). – Кривий Ріг ; Кропивницький : Компринт, 2022. – С. 56-58
 19. Олійник Г. М. Сучасні інформаційні технології у практичній діяльності соціального працівника / Г. М. Олійник // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку науки та освіти : матеріали І всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Полтава, 27-28 квітня 2022 року). – Полтава : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022. – С. 175-179
 20. Кузь А. В. Теоретичні основи використання сучасних інформаційних технологій у діяльності соціального працівника / А. В. Кузь, Г. М. Олійник // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 83-90
 21. Theoretical And Methodological Principles Of Distance Learning: Priority Direction Of Education / M. Fabian, O. Tur, O. Yablonska [et al.] // International journal of computer science and network security. – 2022. – Vol. 22, Issue 6. – P. 251–255. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000820962300035

2021 рік

 1. Олійник Г. М. Використання методів арт-педагогіки та арт-терапії у соціальній роботі з людьми з особливими потребами / Г. М. Олійник // Issues of practice and science : Abstracts of ІІ International Scientific and Practical Conference (September 27 – 29, 2021). – London, 2021. – P. 160-163
 2. Олійник Г. М. Вплив насильства на життєдіяльність сім’ї та розвиток особистості дитини / Г. М. Олійник // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (01-02 червня 2021 року, м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – С. 86-89
 3. Олійник Г. М. Організація дозвілля підлітків з особливими освітніми потребами / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька // Ввічливість. Humanitas. – Луцьк : Гельветика : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – № 3. – С. 70-75
 4. Олійник Г. М. Особливості діяльності соціально-культурних центрів з організації дозвілля старшокласників / Г. М. Олійник // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій : Гельветика, 2021. – Вип. 31. – Т. 2. – С. 118-121
 5. Олійник Г. М. Особливості медико-соціальної роботи в діяльності працівника соціальної сфери / Г. М. Олійник // Тенденції забезпечення якості освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 22 січня 2021 р). – Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. – С. 159-161
 6. Олійник Г. М. Особливості професійної діяльності соціального працівника в поліетнічному середовищі / Г. М. Олійник // Науковий простір Європи : статті та тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів (м. Вінниця, 28-29 квітня 2021 р.). – Вінниця : Вінницький кооперативний інститут, 2021. – С. 70-72
 7. Олійник Г. М. Особливості роботи соціального педагога з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька // About modern problems in science and ways to solve them : Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference (December 06 – 08, 2021). – Graz, 2021. – P. 356-358
 8. Олійник Г. М. Реабілітація як технологія соціальної роботи: сутність та види / Г. М. Олійник // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції ( 21-22 жовтня 2021 р., Мукачево). – Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. – С. 234-235.
 9. Олійник Г. М. Роль сім’ї у cоціалізації дитини з особливими потребами / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 331–333.
 10. Олійник Г. М. Соціальна реабілітація як один із найважливіших видів соціальної роботи з людьми з особливими потребами / Г. Олійник // Modern science and practice : Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (March 26 – 27, 2021). – Boston, 2021. – P. 120-122
 11. Олійник Г. Соціaльно-педагогічнa роботa щодо попередження й подолання насильства в сім’ях школярів / Г. Олійник // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 133–138.
 12. Олійник Г. М. Теоретичні засади реабілітації дітей та молоді з особливими потребами / Г. Олійник // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25 червня 2021 року). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. – Вип. 72. – С. 39-41
 13. Главацька О. Проєктування професійної кар’єри сучасною студентською молоддю / О. Главацька, Г. Олійник // Актуальнi питанняактуальнi питаннягуманiтарних наук : мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчногоунiверситету iменi Iвана Франка. – Дробич : Гельветика, 2021. – Вип 40, т. 1. – С. 257-262.
 14. Дудар Х. І. Сучасна діяльність студентів-волонтерів у соціальній сфері / Х. І. Дудар, Г. М. Олійник // Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції ( 21-22 жовтня 2021 р., Мукачево). – Мукачево : Вид-во МДУ, 2021. – С. 130-131

2020 рік

 1. Главацька О. Л. Програми анімаційних заходів : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 231 "cоціальна робота" та 028 "Менеджмент соціокультурної діяльності" / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 126 с.
 2. Олійник Г. М. Теоретичні аспекти соціалізації особистості в умовах дозвіллєвої діяльності / Г. М. Олійник, Н. А. Фіголь // Наукові записки : збірник наукових статей. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 148.
 3. Олійник Г. М. Особливості соціалізації дітей з особливими потребами у сучасному українському суспільстві / Г. М. Олійник // Social Work and Education. – Ternopil ; Aberdeen, 2020. – Vol. 7, no. 2. – P. 178–185.
 4. Олійник Г. М. Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька, Н. Ю. Брижак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Мукачево, 2020. – Вип. 1 (11). – С. 157–159.
 5. Главацька О. Л. Підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної сфери до анімаційної діяльності / О. Л. Главацька, Г. М. Олійник // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2020. – Вип. 20, т. 1. – С. 111–115.
 6. Олійник Г. Особливості роботи соціального працівника з громадськими дитячими та молодіжними організаціями / Г. Олійник // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 січня 2020 р.). – Переяслав, 2020. – Вип. 57. – С. 45–47.
 7. Олійник Г. М. Соціальна реабілітація молоді з особливими потребами / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 9-10 квітня 2020 року). – Тернопіль, 2020. – С. 268–270.
 8. Главацька О. Куди піти вчитися: як у Тернополі стати фахівцем у соціальній сфері / О. Главацька, Г. Олійник // Наш день. – 2020. – № 18 (354).
 9. Олійник Г. М. Зміст та особливості роботи соціального гувернера в умовах сім’ї / Г. М. Олійник // Current trends in the development of science and practice : the ХХI th International scientific and practical conference (15–16 June, 2020). – Haifa ; Israel, 2020. – P. 175–178.
 10. Олійник Г. М. Соціальна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у суспільство / Олійник Г. М. // Науковий вісник КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» : Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (19 червня 2020 року). – Вінниця, 2020. – Вип. 2 (28). – С. 291–294.
 11. Олійник Г. М. Ігрова діяльність як засіб успішної адаптації дітей з особливими освітніми потребами / Г. М. Олійник // Надання соціальних послуг в умовах децентралізації: проблеми та перспективи : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 25 вересня 2020 р.). – Ужгород, 2020. – С. 75–76.
 12. Олійник Г. М. Основні види та напрямки роботи щодо здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами / Г. М. Олійник // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (30 вересня 2020 р.). – Переяслав, 2020. – Вип. 63. – С. 127–129.
 13. Justification of the professional image for the development of the educator's professional image / A. Zaplatynska, T. Zavadska, H. Oliinyk, [et al.] // Journal of Entrepreneurship Education. – 2020. – Vol. 23, issue 1. – P. 1-9.

2019 рік

 1. Олійник Г. М. Соціокультурна анімація : методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 "cоціальна робота" / Г. М. Олійник, О. Л. Главацька ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 110 с.
 2. Олійник Г. М. Впровадження інклюзивного навчання для студентів з вадами зору / Г. М. Олійник // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 року). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 103–106.
 3. Олійник Г. М. Формування педагогічної культури у майбутніх учителів / Г. М. Олійник, Н. А. Фіголь // The Third International scientific congress of scientists of Europe‖ : proceedings of the III International scientific forum of scientists "East–West" (January 11, 2019). – Vienna, 2019. – P. 497–507. 
 4. Олійник Г. М. Використання інформаційних технологій у професійній діяльності соціального працівника / Г. М. Олійник // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 27 вересня 2019 року). – Ужгород : Говерла, 2019. – С. 72–74.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]