Web of Science ResearcherID: I-7200-2018

 

Доктор педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Онишків З. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів до роботи в малочисельній початковій школі / З. М. Онишків // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 109-111.

2019 рік

  1. Онишків З. Підготовка майбутніх бакалаврів початкової освіти до роботи в початковій школі сільської місцевості / З. Онишків // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 47–59.
  2. Onyshkiv Z. The variety of the forms of organization of education in Ukrainian small-sized school / Z. Onyshkiv // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. 2019. Вип. 9. С. 2737.

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах