Web of Science ResearcherID: I-7396-2018

Oleksjuk N

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. The Development of the Masters’ Professional Competence by Means of the Information and Communication Technologies / M. Kulakhmet, A. Hajrullina, N. Oleksiuk [et al.] // International Journal of Higher Education. – Canada : Sciedu Press, 2020. – P. 226–238. – URL. : http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/19393 

2020 рік

  1.  Олексюк Н. Зміст роботи соціального педагога в центрі соціально психологічної реабілітації: досвід і перспективи / Н. Олексюк // Social Work and Education. – Ternopil ; Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 2. – P. 236-243.
  2. Олексюк Н.С. Особливості підготовки докторів філософії з соціальної роботи в закладах вищої освіти України .// Pedagogical and phychological education as component of the education system in Ukraine and the eu countries. – Włocławek ; Republie of Poland, 2020. – Р. 162–166.

2019 рік

  1. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с
  2. Олексюк Н. Соціальна реабілітація як напрям соціальної роботи з засудженими в установах виконання покарань України / Н. Олексюк // Social Work and Education. – 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 40-50.
  3. Олексюк Н. С. Cоціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема / Н. С. Олексюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Мукачево : МДУ, 2019. – Вип. 2 (10). ч. 2. – С. 63-66.
  4. Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company / M. Kryshtanovych, S. Kapitanets, S. Filin [et al.] // Academy of Strategic Management Journal (ASMJ). – 2019. – Vol. 18, Issue 1. – P.1-6.
 

Міністерство освіти і науки України

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах