Web of Science ResearcherID: I-7396-2018

Oleksjuk N

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Олексюк Н. Інтеграція дітей з особливими потребами у освітній простір закладу загальної середньої освіти як актуальна соціально-педагогічна проблема / Н. Олексюк // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції конференції (м. Хмельницький, 27-28 жовтня 2022 року). – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 73–80.
 2. Ластовицька М. М. Діти учасників бойових дій як об’єкт соціально-педагогічної роботи / М. М. Ластовицька, Н. С. Олексюк // Magisterium: збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 94-97
 3. Поліщук В. А.  Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт для бакалаврів освітньо-професійної програми «Соціальна робота» : першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 231 Соціальна робота, галузі знань 23 Соціальна робота / Уклад. В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 27 с.
 4. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт : для магістрантів спеціальності 231 «Соціальна робота» / Н. С. Олексюк, С. М. Калаур. – 2-ге вид. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 49 с.
 5. Поліщук В. А. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної (бакалаврської) роботи : здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 46 с.
 6. Поліщук В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми літнього віку / В. Поліщук, Н. Олексюк, Г. Лещук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С.227–231. – DOI : 10.24144/2524-0609.2022.50.227-231
 7. Піговський М. М. Професійна компетентність фахівця соціальної сфери як важлива ознака його соціальної відповідальності / М. М. Піговська, Н. С. Олексюк // Modern research in world science : Proceedings of V International Scientific and Practical Conference (August 7-9, 2022). – Lviv : SPC "Sci-conf.com.ua", 2022. – P. 522-526
 8. Олексюк Н. Роль соціальних відповідальності та компетентності працівника соціальної служби університету в соціальній підтримці здобувача освіти / Н. Олексюк, М. Піговський, І. Ящищак // Scientific foundations of pedagogy and education : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. – P. 215–224. – DOI : 10.46299/ISG.2022.MONO.PED.3
 9. Сенчук В. І. Соціальний захист дітей військовослужбовців Збройних Сил України /  В. І. Сенчук, М. М. Ластовицька, Н. С. Олексюк // Modern research in world science : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (October 29-31, 2022). – Lviv : SPC "Sci-conf.com.ua", 2022. – P. 938-941
 10. Ластовицька М. М. Соціальна підтримка дітей військовослужбовців Збройних Сил України в закладах освіти / М. М. Ластовицька, В. І. Сенчук, Н. С. Олексюк // Discussion and development of modern scientific research : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference (October 18-21, 2022). – Helsinki : International Science Group, 2022. – P. 321-324
 11. Поліщук В. Упровадження перспективи сильних сторін у практику діяльності університетів третього віку / В. А. Поліщук, Н. С. Олексюк, Г. В. Лещук // Соціальна робота та соціальна освіта : Науковий журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2022. – Вип. 1(8). – С. 136-144
 12. Олексюк Н. С. Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців соціальної сфери як актуальна проблема / Н. С. Олексюк // Науковий журнал Хортицької національної академії. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. Запоріжжя : Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія, 2022. – Вип. 1(6). – С. 46-51. – DOI : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-6-6
 13. Professional Training of Managers in the Information and Educational Environment of Universities / M. Kulakhmet, A. Hajrullina, N. Oleksiuk [et al.] // Journal of Higher Education Policy and Leadership Studies. – 2022. – Vol. 3, Issue 2. – P. 53–70. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. The Development of the Masters’ Professional Competence by Means of the Information and Communication Technologies / M. Kulakhmet, A. Hajrullina, N. Oleksiuk [et al.] // International Journal of Higher Education. – Canada : Sciedu Press, 2020. – Vol. 10, n. 1. – P. 226–238. – URL. : http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/19393 
 2. Ящищак І. В.Організація соціальної підтримки студентів в закладах вищої освіти України / І. В. Ящищак, Н. С. Олексюк // World science: problems, prospects and innovations : abstracts of the 5th International scientific and practical conference (Toronto, Canada 27-29 January 2021). – Toronto : Perfect Publishing, 2021. – P. 1295–-1300. – URL. :  https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/
 3. Піговський М. М. Чинники, що впливають на формування соціальної відповідальності майбутнього працівника соціальної сфери / М. М. Піговський, Н. С. Олексюк // The world of science and innovation : Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (London, United Kingdom 10-12 February 2021). – London : Cognum Publishing House, 2021. – P. 822–826. – URL. : https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-10-12-fevralya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
 4. Парфанович А.Я.Теоретично-емпіричний аналіз детермінації сімейного насильства серед молодих пар / А.Я. Парфанович, Н. С. Олексюк // Інноваційна педагогіка. – 2021. – Вип. 31, т. 2. – С. 122–126.
 5. Professionally oriented training of specialists to work in the conditions of the inclusive educational environment / O. Tohochynskyi, S. Yermak, A. Popryzhna [та ін.] // Cypriot Journal of Educational Science, –– 2021. – Vol. 16. Issue 3. – P. 1244–1255. – URL. : https://www.scopus.com
 6. Олексюк Н. С. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт для магістрантів освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» : спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / Педагогіка / Н. С. Олексюк, С. М. Калаур. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 7. Олексюк Н. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які виховують дітей з особливими потребами, в умовах об’єднаної територіальної громади / Н. Олексюк // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 128–132.

2020 рік

 1.  Олексюк Н. Зміст роботи соціального педагога в центрі соціально психологічної реабілітації: досвід і перспективи / Н. Олексюк // Social Work and Education. – 2020. – Vol. 7, n. 2. – P. 236-243.
 2. Олексюк Н.С. Особливості підготовки докторів філософії з соціальної роботи в закладах вищої освіти України // Pedagogical and phychological education as component of the education system in Ukraine and the eu countries. – Włocławek ; Republie of Poland, 2020. – Р. 162–166.

2019 рік

 1. Тести для кваліфікаційного іспиту з «Теорії і практики соціальної роботи» : для здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 Соціальна робота / О. Главацька, Н. Горішна, Н. Олексюк, Г. Слозанська ; за заг. ред. О. Главацької, В. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 130 с
 2. Олексюк Н. Соціальна реабілітація як напрям соціальної роботи з засудженими в установах виконання покарань України / Н. Олексюк // Social Work and Education. – 2019. – Vol. 6, n. 1. – P. 40-50.
 3. Олексюк Н. С. Cоціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема / Н. С. Олексюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. – Мукачево : МДУ, 2019. – Вип. 2 (10). ч. 2. – С. 63-66.
 4. Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company / M. Kryshtanovych, S. Kapitanets, S. Filin [et al.] // Academy of Strategic Management Journal (ASMJ). – 2019. – Vol. 18, Issue 1. – P.1-6. – URL. : https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації