I-7199-2018

Panthenko

 

Викладач кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

 

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Панченко В. В. Busy English : навчальний посібник / В. В. Панченко, В. В. Конкульовський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 128 с.
  2. Конкульовський В. В. Гумор в серіалі «Бруклін 9-9». Перекладацький аспект / В. В. Конкульовський, В. В. Панченко, В. В. Савчишин // Прикарпатський вісник НТШ Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (55). – С. 184–191.
  3. Новосад Ю. І. Міжкультурна комунікація і переклад / Ю. І. Новосад, В. В. Панченко // Розвиток сучасної науки : теорія, практика, інновації : XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : тези доnовідей ( м. Дніnро, 29 березня 2019 р.). Дніпро : НОК, 2019. Ч. 2. С. 3538.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах