Web of Science ResearcherID: J-6066-2018

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри романо-германської філології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Слозанська, Г. Безперервний професійний розвиток педагогів закладів спеціальної та інклюзивної освіти в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти / Г. Слозанська, О. Пежинська, Н. Горішна // Ввічливість. Humanitas : науковий журнал. – Луцьк : Гельветика, 2023. – Вип. 3. – С. 157-166. DOI : https://doi. org/10.32782/humanitas/2023.3.21
 2. Бачинська О. Б. Зв’язок твору Альбера Камю «Чума» із сьогоденням / О. Б. Бачинська ; наук. кер. О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-90
 3. Пежинська О. М. Особливості системи забезпечення якості вищої освіти у Франції / О. М. Пежинська, С. А. Кулик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 58-60
 4. Пежинська О. Система внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти (приклад Франції) / О. Пежинська, С. Кулик // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXVI Міжнародної науково-практичної конференції (07 вересня 2023 р.). – Софія : ГО «ВАДНД» : Наукові перспективи, 2023. – С. 167-171
 5. Косович О. В. Francais : guide pratique et grammatical : навчальний посібник з французької мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 229 с.
 6. Pezhynska O. The Educational Program as a Factorin Enhancing the Competitiveness of a Higher Education Institution / O. Pezhynska, S. Kulyk // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики : електронний науковий збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково‐практичної конференції (16–17 лист. 2023 р.). – Київ : Київський університет, 2023. – С. 23-27
 7. Кулик С. А. THE WAYS OF STIMULATING LEARNER AUTONOMY IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 122-124

2022 рік

 1. Кулик С. А. Місце та роль практичної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта» / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціаль- ністю 014 «Середня освіта» : матеріали всеукраїнського науково- педагогічного підвищення кваліфікації (31 жовтня - 11 грудня 2022 р). – Одеса : Гельветика, 2022. – С. 83-86
 2. Пежинська О. Роль опитувань у прийнятті інституційних рішень ЗВО щодо забезпечення якості освіти / О. Пежинська, С. Кулик // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в закладах вищої освіти України: інструменти та виклики : електронний науковий збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 листопада 2022 р.). – Київ : Київський університет, 2022. – С. 140-143
 3. Косович О. Bonjour de France : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 160 с.
 4. Косович О. Cours theorique du francais : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 118 с.
 5. Пежинська О. М. Le structuralisme en linguistique / О. М. Пежинська, С. А. Кулик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 4-6.
 6. Pezhynska O. LINGUOCULTURAL FEATURES OF THE MAIN URBANONYMS OF LOCAL COMMUNITIES OF UKRAINE IN THE PHANTOM FRONTIER AS A MARKER OF TERRITORIAL IDENTITY / O. Pezhynska, S. Zadvornyi  // Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică. – 2022. – Anul XLIV. – Vol. 44. – Nr. 1-2. – P. 155-167. – DOI : https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v44i1-2.57https://www.scopus.com
 7. Косович О. Ma Lecon de Francais = Мій урок французької мови : навчально-методичний посібник для студентiв факультетiв iноземних мов, якi вивчають французьку мову i проходять педагогiчну практику / О. Косович, О. Пежинська, Р. Чорній. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 105 с.
 8. Кулик С. А. The benefits of web-based language learning tools for learners and teachers / С. А. Кулик, О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84-86.
 9. Pezhynska O. The Prospects of the development of regional onomastics / O. Pezhynska, S. Kulyk // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 31-34

2021 рік

 1. Косович О. Нариси з лексикології французької мови : навчальний посібник / О. Косович, О. Пежинська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 122 с.
 2. Косович О. В. Роль викладача в навчанні професійної комунікації через міжкультурний діалог / О. В. Косович, О. М. Пежинська, Г. М. Бубняк // Світ дидактики: дидактика в сучасному світі : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21-22 вересня 2021 р.). – Київ : Видавництво Людмила, 2021. – С. 20-22
 3. Пежинська О. М. Ономастична система французької мови. Принципи класифікації власних назв та їх тематичного розподілу / О. М. Пежинська // Дихотомія «Мова – дидактика» у перспективі сьогодення : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – С. 73–105.
 4. Пежинська О. М. STEM-освіта у SMART-університеті: синергія освітнього і наукового процесів / О. М. Пежинська // STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, (18 жовтня–26 листопада 2021 р). – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 196-197
 5. Пежинська О. М. Французькі власні назви-антропоніми з позиції змісту, форми та функції / О. М. Пежинська // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : Гельветика, 2021. – № 83. – С. 200-207
 6. Кулик С. Внутрішня система забезпечення якості освіти: досвід Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка / С. Кулик, О. Пежинська // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : електронний науковий збірник тез доповідей Міжнародної науково‐практичної конференції (21–22 жовтня 2021 року). – Київ : Київський університет, 2021. – С. 56-58
 7. Pezhynska O. Academic integrity and ethics of academic relationships in higher education institutions / O. Pezhynska // PROCEEDINGS BOOK : III INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS (OCTOBER 10-12, 2021 ANKARA, TURKEY). Farabi Publishing House, 2021. – P. 198
 8. Pezhynska O. Internal Audit of the Education Quality System at the University / O. Pezhynska // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ї річниці затвердження "Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка") : електронний науковий збірник тез доповідей Міжнародної науково‐практичної конференції (21–22 жовтня 2021 року). – Київ : Київський університет, 2021. – С. 113-115
 9. Пежинська О. М. Formation des competences linguistiques en apprentissage des noms propres / О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 52–53.
 10. Kovpak D. P. De l’argot traditionnel au français contemporain des cites / D. P. Kovpak, O. M. Pezhynska // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 43–45.
 11. Пежинська О. М.Grammaire theorique du francais : point de syntaxe: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 152 с.
 12.  Lire et comprendre : навчально-методичний посібник з французької мови для студ. I-II курсу / Уклад. : Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – 97 с.

2020 рік

 1. Пежинська О. М. Значення пропріальної лексики у формуванні мовної та етнокультурної компетенцій / О. М. Пежинська, Р. А. Бубняк, Г. М. Бубняк // Світовий розвиток науки та техніки : LVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція (7 грудня 2020 року). – Запоріжжя, 2020. – Ч. 2. – С. 83-88
 2. Пежинська О. М. Способи утворення французьких топонімів, похідних від антропонімних назв / О. М. Пежинська // Scientific developments of european countries in the area of philological researches: collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 396-414.
 3. Пежинська О. М. Топонімне словотворення у французькій мові / О. М. Пежинська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 1, ч. 1. – С. 20-213.
 4. Пежинська О. М. Teaching and learning french in a multicultural context / О. М.Пежинська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 40-43.
 5. Пежинська О. М. La compétence de communication dans l’enseignement /apprentissage du fle / О. М. Пежинська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 357-359/
 6. Пежинська О. Свобода, рівність, братерство: минуле, сучасне, майбутне / О. Пежинська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 32-34.
 7. Belles lectures : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 102 с.
 8. Lecture Facile : навчальний посібник з французької мови для студентів, які вивчають французьку як другу іноземну мову / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, О. В. Косович, О. М. Пежинська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 108 с.
 9. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800009

2019 рік

 1. Пежинська О. М. Аспекти методології ономастичних досліджень / О. М. Пежинська // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Київ, 2019. – Т. 30 (69), n. 2. – Ч. 1. – C. 161–165.
 2. Pezhynska O. Features of social and pedagogical work with military personnel / O. Pezhynska, V. Hevko // Social work and education.  – Ternopil, 2019. – Vol. 2, n. 6. – P. 169–176.
 3. Reussir  : навчальний посібник для магістрантів / Г. М. Бубняк, Р. А. Бубняк, Т. В. Дзись [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – 120 c.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]