Web of Science ResearcherID: I-7512-2018

Кандидат політичних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Петришин Г. Р. Об'єктивні умови та суб'єктивні фактори віртуалізації свідомості / Г. Р. Петришин // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : міждисциплінарні перспективи (25 жовтня 2019). – Баку ; Банська Бистриця ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – Том V. – С. 572–577.
 2. Петришин Г. Російська пропаганда напередодні і під час широкомасштабної війни росії проти України // Київські філософські студії : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції : тези доповідей (м. Київ, 20 травня 2022 р.). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022. – С. 352–357.
 3. Петришин Г. Р. Сучасні політичні технології : навчально-методичний посібник / Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 40 с.
 4. Петришин Г. Тоталітарна держава і особистість // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 141–145.

2021 рік

 1. Петришин Г. Р. Аналітика суспільного буття : методичні вказівки до вивчення курсу : навчально-методичний посібник / Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 48 с.
 2. Петришин Г. Р. Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні / Г. Р. Петришин // Габітус : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 21. – С. 44–50.
 3. Петришин Г. Проблема низького рівня мотивації студента до навчання в сучасній вищій освіті / Г. Р. Петришин // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. – Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. – Конін : Ужгород : Херсон : Посвіт, 2021. – С. 272-275
 4. Петришин Г. Р. Соціальна імітація на сучасному етапі розвитку українського суспільства / Г. Р. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С.77-80
 5. Петришин Г. Р. Фундаментальна та прикладна соціологія : навчальний посібник / Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 260 с.
 6. Буяк Б. Б. Аналітика політичної думки : методичні вказівки до вивчення курсу : навчально-методичний посібник / Б. Б. Буяк, Г. Р. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 64 с.
 7. Modernising Education: Unlearned Lessons from Frederick Taylor  / M. A. Shulga, G. A. Poperechna, L.R.Kondratiuk [et al.] // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol. 5. – № S2.  – P. 80–95. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116857901&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=18c67aa3d72c456053495ac2d3c7e434

2020 рік

 1. Петришин Г. Ціннісні основи соціальних міфів в українському суспільстві / Г. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 57-58
 2. Петришин Г. Р. Українська філософсько-правова думка ХVІ–ХVІІІ ст. про ціннісний вимір права / Г. Р. Петришин // Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання юридичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. – № 2. – С. 501–504.

2019 рік

 1. Петришин Г. Віртуальний ескапізм як стратегія самоідентифікації / Г. Петришин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 90–92.
 2. Петришин Г. Р. Об'єктивні умови та суб'єктивні фактори віртуалізації свідомості / Г. Петришин // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : міждисциплінарні перспективи (25 жовтня 2019). – Баку ; Банська Бистриця ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – Том 5. – С. 572-577.
 
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації