Web of Science ResearcherID:  I-7324-2018

Pavluwun

 

Доктор філософських наук

Професор кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Павлишин Л. Нігілістичний погляд Ф. Ніцше на роль науки у розвитку суспільства / Л. Павлишин  // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 403–405.

2021 рік

  1. Павлишин Л. Г. Образ людини-творця у філософських поглядах М. Бердяєва / Л. Павлишин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 39–41.
  2. Institutional principles of functioning and development in society of post-soviet countries / L. Pavlyshyn, V. Grushko, N. Saenko // Laplage em revistA. – 2021. – Vol. 7, Issue E. – P.564–570. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000693750700023

2020 рік

  1. Павлишин Л. Мораль як основа гармонійного суспільства / Л. Павлишин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 53-54.

2019 рік

  1. Ethical problems concerning dialectic interaction of culture and civilization / L. Pavlyshyn, O. Voronkova, M. Yakutina [et. al.]  // Journal of social studies education research. – 2019. – Vol.10, n. 3. – P. 236–248. – URL.: https://www.scopus.com
  2. Pavlyshyn L. Volodymyr Vynnychenko: the problem of the spiritual formation of a person in the conditions of socio-poliical crisis / L. Pavlyshyn // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 136–142.
  3. Павлишин Л. Моральні цінності як основа життя людини у філософських поглядах Ф. Ніцше та В. Винниченка / Л. Павлишин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 83–85.
  4. Павлишин Л. Г. Проблема суспільства в умовах некласичного філософського мислення / Л. Г. Павлишин // Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 11–12.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]