I-7436-2018

Padthenko

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Радченко О. Я. Педагогічне стимулювання професійного зростання як управлінська проблема / О. Я. Радченко, Т. Г. Ковальчук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласиній парадигмі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). – Черкаси, 2019.  С. 4446.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах