Web of Science ResearcherID: I-8488-2018

 

Кандидат географічних наук, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Рудакевич І. Географічні аспекти забруднення території України вибухонебезпечними предметами / І. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 2 (55). – С. 81-88. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.2.10
 2. Рудакевич І. Геопросторові аспекти фінансової спроможності територіальних громад Тернопільської області / І. Рудакевич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 68-78. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.8
 3. Щурко О. Історико-культурні туристичні ресурси приміської зони міста Тернопіль / О. Щурко ; наук. кер. І. Р. Рудакевич // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 1 (6). – С. 121-124
 4. Рудакевич І. Р. Суспільно-географічна характеристика Купчинецької територіальної громади Тернопільської області / І. Р. Рудакевич // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 101-105
 5. Рудакевич І. Р. Техногенна аварія на підприємстві PENOBOARD у місті Тернопіль та її вплив на довкілля / І. Р. Рудакевич // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 91-95

2022 рік

 1. Рудакевич І. Геопросторові аспекти розвитку міського електричного транспорту в україні у 1991-2020 роках / І. Рудакевич // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 15-19

2020 рік

 1. Рудакевич І. Сучасні тенденції використання туристичного потенціалу міста Тернопіль / І. Рудакевич  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 290–301.
 2. Рудакевич І. Стан і перспективи використання туристичного потенціалу Підгороднянської територіальної громади Тернопільської області / І. Рудакевич // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 74–77.

2019 рік

 1. Рудакевич І. До історії розвитку ресторанної справи у м. Тернопіль / І. Рудакевич // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 66-68.
 2. Рудакевич І. Р. Модернізація систем електротранспорту в Україні як елемент сталого розвитку міст / І. Р. Рудакевич // Міждисциплінарні інтеграційні процесиу системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 7–8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 129–132.
 3. Rudakevych I. Transformations of urban electric transport in Ukraine after 1991 in the view of transport policy / I. Rudakevych, S. Sitek, A. Soczowka // European spatial research and policy. – Łódż, 2019.  № 26 (1).  S. 61–80. URL.: https://www.scopus.com
 4. Рудакевич І. Р. Напрями використання туристично-ресурсного потенціалу Тернопільського району / I. Р. Рудакевич // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль, 2019. – №2. – С. 72-78.
 5. Рудакевич І. Геопросторові тенденції розвитку трамвайного транспорту в Україні / І. Рудакевич, А. Сочувка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 75–83.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]