Web of Science ResearcherID: AAK-3011-2021

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Решетуха Т. Концепт «історична пам’ять» у публіцистиці Романа Гром’яка / Т. Решетуха, О. Кушнір // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 24-26

2022 рік

 1. Решетуха Т. Безпекові компетентності випускників спеціальності 061 Журналістика у фокусі викликів російсько-української війни / Т. Решетуха, О. Кушнір // Журналістика майбутнього: виклики, тенденції, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18‒19 жовтня 2022 р.). – Львів : Простір-М, 2022. – С. 38-40
 2. Грицишин К. Висвітлення соціальної проблематики в онлайн-виданнях «Lb.ua» та «Кореспондент.net» / К. Грицишин ; наук. кер. Т. Решетуха // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 41-44
 3. Решетуха Т. Внесок Богдана Лепкого у становлення української енциклопедичної справи / Т. Решетуха, О. Кушнір // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 118-120
 4. Решетуха Т. Греко-католицькі часописи Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Т. Решетуха, О. Кушнір // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (6-7 жовтня 2022 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2022. – № 8. – С. 63-66
 5. Решетуха Т. Дотримання прав людини при візуалізації воєнних злочинів у медіа / Т. Решетуха, О. Кушнір // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 70–72.
 6. Решетуха Т. Інфографіка як засіб візуалізації у регіональній друкованій пресі (за матеріалами тернопільських видань) / Т. Решетуха, О. Кушнір // Український інформаційний простір : науковий журнал. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2022. – № 2 (10). – С. 250–267
 7. Решетуха Т. Клікбейт як технологія медіаманіпуляцій (за матеріалами тернопільських онлайн-видань) / Т. Решетуха, О. Кушнір // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 125-128
 8. Решетуха Т. Літературно-мистецькі часописи Тернопілля кінця ХІХ — першої третини ХХ століття / Т. Решетуха // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 54. – С. 5-26. DOI : 10.25128/2304-1222.22.54.01
 9. Кушнір О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи : для студентів ОП "Журналістика" спеціальності 061 Журналістика освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха, _[розробники]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 32 с.
 10. Решетуха Т. Пропагандистські наративи в контексті російсько-української війни / Т. Решетуха, О. Кушнір // Пріоритетні напрями філологічних, лінгводидактичних і соціальнокомунікаційних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1-2 грудня 2022 року). – Херсон, 2022. – С. 226-230
 11. Кушнір О. В.Технології навчання ідентифікації фейків у курсі «Інфомедійна грамотність» / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 116-124. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.14
 12. Решетуха Т. В. Формування навичок ідентифікації мережевих фейків під час вивчення курсу «Інфомедійна грамотність» в умовах дистанційного та змішаного навчання / Т. В. Решетуха, О. В. Кушнір // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 146-148.
 13. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives / O. Labashchuk, T. Reshetukha, H. Derkach, O. Kushnir, N. Hrytsak // Cesky Lid. – Prague : Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences, 2022. – Vol. 109, issue 4. – P. 463-486. – URL.: https://www.scopus.com
 14. Derkach H. THE UKRAINIAN PICTURE OF OSCAR WILDE: FIRST TOUCHES / H. Derkach, H. Chumak, T. Reshetukha // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 53. – С. 5-22. DOI : 10.25128/2304-1222.22.53.01

2021 рік

 1. Лабащук О. В. Денники Петра Сороки: поетичний меморат і відлуння часу / О. В. Лабащук, Т. В. Решетуха // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. 1 Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 27–29.
 2. Решетуха Т. В. Дотримання права дитини на освіту в умовах пандемії Covid-19: актуалізація висвітлення в медіа / Т. В. Решетуха, Г. М. Йордан // Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 66-70
 3. Кушнір О. В. Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів / О. В. Кушнір, Т. В. Решетуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. 1 Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 138–145.
 4. Решетуха Т. Право дитини на освіту: багатовекторність поняття та рекомендації щодо висвітлення у медіа / Т. В. Решетуха, Г. М. Йордан // Права людини та масмедіа в Україні : збірник конспектів лекцій. – Київ : Інститут журналістики, 2021. – Ч. 3. – С. 150-161
 5. Решетуха Т. В. Пресодрукування на Тернопіллі на зламі ХІХ–ХХ століть / Т. В. Решетуха // Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях: матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 54–56.
 6. Решетуха Т. В. Технології розпізнавання фейків у формуванні критичного мислення студентів педагогічних спеціальностей / Т. В. Решетуха, О. В. Кушнір // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць : за матеріалами Всеукраїнської науково‐практичної онлайн‐конференції (7‐8 жовтня 2021 р.). – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2021. – С. 47-49.
 7. Решетуха Т. В. Інфографіка як засіб візуалізації економічного контенту онлайн-видань / Т. В. Решетуха // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 74–77.

2020 рік

 1. Labashchuk O. Autobiographical narratives about the pregnancy experience: symbols, myths, interpretations / O. Labashchuk, T. Reshetukha, T. Harasym // Studia Ethnologica Croatica. 2020. – Vol. 32, іssue 1. – P. 283–307. – URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000604778000013
 2. Labashchuk O. Child in the natal narratives of modern Ukrainian mothers: Folkloric symbols and frequent motifs / O. Labashchuk, H. Derkach, T. Reshetukha // Folklore (Estonia). – 2020. – Vol. 80. – P. 69–96. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098727219&origin=resultslist

2019 рік

 1. Решетуха Т. В. Українські періодичні видання Тернопілля доби Національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років / Т. В. Решетуха // Український інформаційний простір : науковий журнал. – 2019. – №3. – С. 118–133.
 2. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017 / T. Reshetukha, H. Yordan, H. Derkach // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach : zarzadzanie big data. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 43–50.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації