Web of Science ResearcherID: I-7013-2018

mohun

Доктор педагогічних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її викладання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Похмурська В. В. Розробка інтерактивного онлайн-посібника з інформатики в 7 класі / В. В. Похмурська, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 69-72
 2. Chen Y. SOFTWARE OF DISTANCE EDUCATION / Y. Chen, O. Romanyshyna // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – C. 12-15

2023 рік

 1. Романишина О. Я. Використання моделі змішаного навчання при вивченні дисципліни «Game-дизайн» / О. Я. Романишина, Н. Б. Маланюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 83-85
 2. Романишина О. Я. Особливості оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання / О. Я. Романишина, О. Й. Карабін, А. Гура // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. – Хмельницький, 2023. – № 3. – С. 92–97. https://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.12
 3. Похмурська В. В. Розробка інтерактивного онлайн-посібника з інформатики в 7 класі / В. В. Похмурська, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 162-164
 4. Околович В. В. Розробка сайту навчальної дисципліни «Motion-дизайн» / В. В. Околович, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 188-189

2022 рік

 1. Токарська О. Р. Використання технологій змішаного навчання на уроках інформатики на засадах нової української школи / О. Р. Токарська, O. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 164–167.
 2. Луценко П. К. Впровадження STEM-освіти в освітній процес Нової української школи / П. К. Луценко, О. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 46–49.
 3. Токарська О. Р. Дистанційне навчання умовах війни: модель змішаного класу / О. Р. Токарська, O. Я. Романишина // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 192–194.
 4. Development of Students’ Research Competence in the Study of the Humanities in Higher Educational Institutions / A. Marushkevy, I. Zvarych, O. Romanyshyna [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 15-24. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Романишина О. Я. Використання змішаного навчання при вивченні інформатики у старших класах / О. Я. Романишина, М. Ю. Худик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 155–157.
 2. Романишина О. Я. Особливості навчально-методичногозабезпечення навчальної дисципліни «game-дизайн» для студентів дизайнерів / О. Я. Романишина, О. Д. Годований // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 43–49.
 3. The Use of a Synthesis Approach to Develop a Model for Training Teachers’ Competencies in Distance Teaching / O. Samoуlenko // International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. Venezuela, 2021. – Vol. 20. – No. 7. – P. 308-327. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach / S. Karasievych, B. Maksymchuk, V. Kuzmenko [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2021. – Vol.12, Issue 4. – P. 543–564. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000735251300029
 5. Pedagogical design of the technology of students' multicultural competence at higher education institutions / R. Kravets, V. Vykhrushch, O. Romanyshyna [et al] // Journal of education culture and society. – 2021. Vol.12, issue 2. – P. 264–293. URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000704338200019

2020 рік

 1. Романишина О. Я. Особливості використання новітніх засобів комп’ютерного 3D проектування в професійній діяльності фахівця з дизайну / О. Я. Романишина, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 149–151.
 2. Іванішак М. Я. Classroom в хмарних технологіях / М. Я. Іванішак, О. Я. Романишина // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020).  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 118-120.
 3. Communicative Competence Formation of Future Officers in the Process of Foreign Language Training / M. M. Kozyar, L. L. Nanivska, O. Y. Romanyshyna [et al.] // International Journal of Higher Education. – 2020. – Vol. 9, issue 7. – P. 153–165. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Pedagogical Training System of Future Social Workers in Ukraine: Experimental Study / H. Ridkodubska, O. Romanyshyna, O. Karabin [et a.] // International journal of learning, teaching and educational research. – 2020. – Vol. 19, n. 5. – P. 245-259. – URL.:  https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Романишина О. Я. Використання навчального середовища Moodle у підготовці техніків-технологів / О. Я. Романишина, А. Ю. Дундюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 177–180.
 2. Романишина О. Організація роботи в малих групах при вивченні навчальної дисципліни «Програмування» у студентів спеціальності «Середня освіта. Інформатика» / О. Романишина // Dynamics of the development of world science : аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference (october 23-25 2019). – Vancouver ; Canada, 2019. – P. 460–463.
 3. Романишина О. Проектна технологія у підготовці майбутніх учителів історії / О. Романишина // Perspectives of world science and education : аbstracts of II International Scientific and Practical conference (30-31 October 2019). – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2019. – P. 563–568.
 4. Романишина О. Я. Сервіси Google в світному процесі підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей / О. Я. Романишина, А. М. Гура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 154–156.
 5. Romanyshyna O. Using Google Services in training of future teachers of natural specialties / O. Romanyshyna, A. Gura // Annales universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Section : J. Lublin – Polonia, 2019. – Vol. XXXII, 1. – С. 149–159.
 6. Analysis of the dynamics of physical development and functional state of 9-12- year-old schoolchildren playing volleyball / V. Trofimenko, O. Romanyshyna, O. Anichkina // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, issue 1. – P. 748-755. – URL.:https://www.scopus.com
 7. Gamification as a tool for stimulating the educational activity of students of higher educational institutions of Ukraine and the United States / I. Zvarych, S. M. Kalaur, N. M. Prymachenko [et al.] // European journal of educational research. – Hanover : Eurasian society of educational research, 2019. – Vol. 8, issue 3 (July 2019). – P. 875–891. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]