Web of Science ResearcherID: I-7183-2018

citations

 

Доктор географічних наук, професор

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Пантелєєва Н. Екологічна шкода та екологічні злочини проти довкілля, спричинені пошкодженням промислових об’єктів під час війни в Україні / Н. Пантелєєва, М. Сивий, О. Ганчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 217-225. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1..23
 2. Сивий М. Я. Геологія з основами гідрогеології : навчальний посібник / М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 328 с.
 3. Холошин І. Геотуристичний потенціал геологічних пам'яток Дніпропетровської області / І. Холошин, М. Сивий, Н. Пантелєєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 123-131. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.13
 4. Сивий М. Мінерально-сировинний потенціал Хмельниччини : монографія / М. Сивий, Б. Гавришок, П. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 332 с.
 5. Сивий М. Пам’яті вченого / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 274-275
 6. Сивий М. Я. Поклади глауконіту в Хмельницькій області (Україна) / М. Я. Сивий, Б. Б. Гавришок // Current issues of science, prospects and challenges : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference (May 5, 2023). – Sydney : European Scientific Platform, 2023. – P. 201-203
 7. Сивий М. Ресурсна база каолінів в Подільському регіоні / М. Сивий, П. Дем'янчук // Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph. – Sherman Oaks : GS Publishing Services, 2023. – P. 29-37
 8. Герасимчук В. Є. Сучасний стан та перспективи розвитку газових родовищ України / М. Я. Сивий, В. Є. Герасимчук // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 169-172
 9. Assessment of military destruction in Ukraine and its consequences using remote sensing / I.V. Kholoshyn, M.J. Syvyj, S.V.Mantulenko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF (22 May 2023through 26 May 2023). - Kryvyi Rih, 2023. - Vol. 1254, іssue 1.  – URL.: https://www.scopus.com
 10. Geospatial Features of Historical-Geographical Formation and the Current State of the Forest Massifs of Busk Forestry (Ukraine) / B. Havryshok, M. Syvyi, P. Demyanchuk [et al.] // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia. – Lublin, 2023. – P. 39-57. DOI : 10.17951/b.2023.78.39-57. – URL.: https://www.scopus.com
 11. Syvyi M. Phosphates of Ukraine as Agrochemical Raw Materials / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Current Innovations in Chemical and Materials Sciences. BP International, 2023. – Vol. 1. – P. 14-40. DOI : 10.9734/bpi/cicms/v1/1066G
 12. Syvyi M. Ya. RESOURCE POTENTIAL OF CHEMICAL AND AGROCHEMICAL MINERAL RAW MATERIALS IN UKRAINE / M. Ya. Syvyi, P. M. Demyanchuk // New factors for the development of natural sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. – Riga : «Baltija Publishing”, 2023. – P. 220-235. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-288-3-11
 13. The problem of rational use of mineral resources and mining waste in the context of sustainable development of regions / M. J. Syvyj, Y. A. Ivanov, N. B. Panteleeva, O. M. Varakuta // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF (22 May 2023through 26 May 2023). – Kryvyi Rih, 2023. – Vol. 1254, іssue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Сивий М. Відслонення в с. Нагіряни (Подністер’я) як по тенційний геосайт / М. Сивий, Б. Гавришок // Геотуризм: практика і досвід : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 жовтня 2022, Львів). – Львів : Каменяр, 2022. – C. 56-58.
 2. Сивий М. Відслонення контакту відкладів нижнього девону і альбу в Подністер’ї як потенційний геосайт / М. Сивий // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 40-41
 3. Сивий М. До 100-річчя від дня народження Романа Дражньовського / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 152-153.
 4. Сивий М. Я. До ювілею Георгія Ілліча Рудька / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 226-227
 5. Сивий М. Я. Екологічні проблеми Хмельницької області (Україна) у зв’язку з розвитком промисловості будівельних матеріалів / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук // Modern directions of scientific research development : Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (May 18-20, 2022). – Chicago : BoScience Publisher, 2022. – P. 305-311
 6. Сивий М. Зачинателі інженерно-геологічних вишукувань на Тернопільщині / М. Сивий // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського): матеріали наук. конф. (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 52- 55
 7. Гавришок Б. Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан / Б. Гавришок, М. Сивий, Н. Лісова [та ін]. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 185–195.
 8. Мінерально-сировинні ресурси Тернопільщини: сучасний стан освоєння, перспективи / М. Сивий, В. Кітура, Б. Гавришок, Т. Кітура. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 248 с.
 9. Дем'янчук П. Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя / П. Дем'янчук, М. Сивий, Л. Заставецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 75–87.
 10.  Сивий М. Я. Основи палеогеографії : підручник / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 420 с.
 11. Сивий М. Я. Ресурсна база адсорбційної сировини ( цеолітів) в Україні / М. Сивий // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 101-108
 12. Гавришок Б. Б. Ретроспективно-географічні особливості освоєння Подільських Товтр в археологічний період / Б. Б. Гавришок, М. Я. Сивий // Modern directions of scientific research development : Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference (May 18-20, 2022). Chicago : BoScience Publisher, 2022. P. 291-298
 13. Syvyi M. Economic and Geographical Typification of Mineral Resources of the Podolsk Region / M. Syvyi, S. Hulyk, P. Demyanchuk, B. Havryshok // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 5. – P. 74-93
 14. Retrospective and geographical features of forestry use of lands in Podilski Tovtry / B. Havryshok, N. Lisova, M. Syvyj [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). – 2022. – Vol. 1049, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 15. Building stone resources of Dnipropetrovsk region / N.B. Panteleeva, M.J. Syvyj , O.O. Kalinichenko [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2022 (Kryvyi Rih, 24 May 2022 through 27 May 2022). – 2022. – Vol. 1049, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 16. Syvyj M. Resource Potential of Сonstruction Sands of Podillya (Ukraine) / M. Syvyi, B. Havryshok,  P. Demyanchuk, N. Lisova // Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences. 2022. – Vol. 2. – P. 22-34

2021 рік

 1. Сивий М. Я. Геологи і географи Тернопільщини : довідник / упоряд. М. Я. Сивий ; ред. П. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца В. О., 2021. – 372 с.
 2. Сивий М. Я. Геологія з основами геоморфології : підручник / М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук. – Тернопіль : Осадца В. О., 2021. – 416 с.
 3. Лісова Н. О. Грамотний фідбек як обов’язкова складова взаємодії сучасного викладача та студента / Н. О. Лісова, М. Я. Сивий // Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning : International scientific and practical conference proceedings, February 26–27, 2021. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 60–64.
 4. Дем'янчук П. М. Геологічному музею Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – 30 років! / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий, Й. Свинко // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 99–103.
 5. Сивий М. Деякі аспекти польсько-українських геолого-геоморфологічних досліджень західного Волино-Поділля в період польської окупації / М. Сивий, Н. Лісова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 5-15
 6. Сивий М. Я. Про функціональну структуру мінерально-сировинних ресурсів України / М. Я. Сивий, Н. О. Лісова // Science and society, patterns and trendsof development : the XVI International science conference (March 30 – April 02, 2021, Vienna).  – Austria, 2021. – P.75–79.
 7. Сивий М. Я. Про ресурси та перспективи освоєння покладів ванадію в Україні / П. М. Дем'янчук, М. Я. Сивий // Modern directions of scientific research development : Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference (November 24-26, 2021). – Chicago, USA. : BoScience Publisher, 2021. – С. 319–325.
 8. Сивий М. Структурні особливості Південно-Західного краю Східно-Європейської платформи в контексті міжвоєнних досліджень (1918-1939) / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 12–19.
 9. Lisova N. Ecological analysis of the flora of the Kremenets Mountains National Nature Park (on the example of the mountains Divochi Skeli, Strakhova, Masliatyn, Chercha, Zamkova, Bozha) / N. Lisova, M. Syvyj, O. Volik // The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF), 19-21 травня 2021 р. – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2021. – С. 1–7.
 10. Lisova N. O. Ecological and historical analysis of the fliora og the Kremenets mountains national natural park / N. O. Lisova, M. Ya. Syvyj, B. B. Havryshok // Prospects for Earth exploration: current state and rational use of resources : International scientific conference (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 11-14. – DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-183-1-3
 11. Methodological approaches to the study of mineral resource potential of regions / M. Syvyj, O. Mazbayev, O. Volik et al. // E3S Web Conf. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. – Vol. 280. – Article 11012.
 12. The natural protection of aquifers of the ternopil oblast (Ukraine) / M. Syvyj, O. Dovhanyk, N. Lisova [et al.] // 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM (Albena16 August 2021 through 22 August 2021). 2021. Vol. 21, Issue 5.1. P. 249-257. URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Гугул І. Особливості формування адміністративно-територіального устрою південно-західної Тернопільщини / І. Гугул, М. Сивий.  // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 18-26
 2. Сивий М. Я. Флюсова сировина для металургійної промисловості України / М. Я. Сивий // Prospects for the development of modern science and practice : The 16 th International scientific and practical conference (11-12 May, 2020). – Graz, Austria 2020. – P. 336–339.
 3. Сивий М. Верхньо-Івачівський водозабір та Малашівське сміттєзвалище - можливий гідравлічний зв’язок та наявні ризики: постановка проблеми / М. Сивий // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 77–81.
 4. Сивий М. Карбонатна гірничо-хімічна сировина в Україні: запаси, ресурси, використання / М. Сивий, Н. Пантелєєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія : Географія. Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 185–194.
 5. Сивий М. Я. Нарис з історії вивчення геологічної будови та корисних копалин ; Стратиграфія та доантропогенова історія геологічного розвитку / М. Я. Сивий // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 58–80, 156–160.
 6. Сивий М. Я. Мінерально-ресурсний потенціал / М. Я. Сивий, В. Кітура // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 104–160.
 7. Регіональна фізична географія поверхні Землі : посібник для студентів географічних спеціальностей : в 4 ч. Ч. 3 : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 2 : Азія / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред: М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 376 с.
 8. Регіональна фізична географія поверхні Землі : посібник для студентів географічних спеціальностей : в 4 ч. Ч. 3 : Суходільна поверхня Землі (Євразія). Кн. 1 : Європа / Д. І. Ковалишин, М. Я. Сивий, П. М. Дем’янчук [et al.] ; за ред. М. Сивого, Й. Свинка. – Тернопіль ; Торонто : Осадца Ю. В., 2020. – 392 с.
 9. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 10. Сивий М. Я. Промисловість будівельних матеріалів / М. Я. Сивий // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 203-224.
 11. Сивий М. Історія вивчення фосфоритових покладів Поділля / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 199–209.
 12. Distance learning as innovation technology of school geographical education / M. J. Syvyi, O. B. Mazbayev, O. M. Varakuta [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020, 13 May 2020. – 2020. – Vol. 2731. – P. 369–382. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096918518&origin=resultslist
 13. Analysis of consumption and ensuring energy resources of the Dnipropetrovsk Region / M. Syvyi, N. Panteleeva, L. Burman [et al.] // E3S Web of Conferences : International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020, 20–22 May 2020. – 2020. – Vol. 166. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084953815&origin=resultslist
 14. Syvyi M. Ya.The regionalization of Podillya territory (Ternopil, Khmylnytskyi and Vinnytsia regions) by mineral resources / M. Ya. Syvyi, S. W. Hulyk, P. M. Demyanchuk // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. Геологія. Географія. Екологія. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 180–193.

2019 рік
 1. Сивий М. Геологія : підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Сивий. – Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 334 с.
 2. Сивий М. Геолого-географічні дослідження польських та українських науковців на теренах Волині й Поділля у міжвоєнний період (1918–1939) / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2019. – Вип. 22. – С. 110123. 
 3. Lisova N. O. Anthropogenic impact as a major factor to reduce biodiversity / Lisova N. O., Syvyi M. Ya. // Modern transformation in economics and management : proceedings of the IIІ International scientific conference (March 29th, 2019). – Klaipeda, Lithuania, 2019. – Part II. – P. 43-46.
 4. Сивий М. Орест Матковський – видатний український мінералог, педагог, організатор геологічної освіти і науки (до 90-річчя від дня народження) / М. Сивий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 1 (Вип. 46). С. 248-249.
 5. Сивий М. Я. Польсько-українські фізико-географічні та геоморфологічні дослідження теренів Волино-Поділля у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) / М. Я. Сивий // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 96–101.
 6. Сивий М. Польсько-українські геолого-геоморфологічні дослідження теренів Волино-Поділля в міжвоєнний період (1918-1939 рр.) / М. Сивий // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 7-14.
 7. Phosphates of Ukraine as raw materials for the production of mineral fertilizers and ameliorants / M. Syvyi, P. Demyanchuk, B. Havryshok, B. Zablotskyi // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. – 2019. – Vol. 35, Issue 4. – P. 526.  URL. : https://www.scopus.com ; https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504824100001 
 8. Syvyi M. Y. About the functional typification of the Podilsk economic-geographical district mineral resources (Ternopil, Khmelnytskyi and Vinnytsia regions) / M. Y. Syvyi, S. V. Hulyk // Journal of geology geography and geoecology. – 2019. – Vol. 28, Issue 4. – P.757-768. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000504064200012

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації