I-7183-2018

citations

 

Доктор географічних наук, професор

Завідувач кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Сивий М. Геологія : підручник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Сивий. – Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 334 с.
  2. Сивий М. Геолого-географічні дослідження польських та українських науковців на теренах Волині й Поділля у міжвоєнний період (1918–1939) / М. Сивий, Н. Лісова // Україна–Європа–Світ : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль, 2019. – Вип. 22. – С. 110123. 
  3. Lisova N. O. Anthropogenic impact as a major factor to reduce biodiversity / Lisova N. O., Syvyi M. Ya. // Modern transformation in economics and management : proceedings of the IIІ International scientific conference (March 29th, 2019). – Klaipeda, Lithuania, 2019. – Part II. – P. 43-46.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах