І-7901-2018

Stecko

 

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Стецько Н. П. Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт / Н. П. Стецько, Л. О. Бицюра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 1. – С. 189-197.
  2. Стецько Н. П. Особливості проведення навчальної ландшафтно-екологічної практики студентів спеціальності «екологія» у ТНПУ ім. В. Гнатюка / Н. П. Стецько // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 17-20.

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах