Skuratko

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

Профорг факультету філології та журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Канюка А. «Гайдамаки» Т. Шевченка: сценічна рецепція Леся Курбаса / А. Канюка, Т. Скуратко // Геній Шевченка: особистість, творчість, доля: матеріали Міжнародної наукової конференції (20 березня 2024 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 35-38
 2. Скуратко Т. Жанрова своєрідність малої прози Володимира Ґжицького / Т. Скуратко, А. Панасюк // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : Гельветика, 2024. – Вип. 57. – С. 84-94. DOI https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-8
 3. Скуратко Т. Образ України в поезії Ю. Словацького / Т. Скуратко // Юліуш Словацький: діалог слов’янських лінгвокультур : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (28-29 березня 2024 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 73-75
 4. Скуратко Т. «Поет став морем»: національні виміри творчості Тараса Шевченка / Т. Скуратко // Геній Шевченка: особистість, творчість, доля: матеріали Міжнародної наукової конференції (20 березня 2024 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 81-85

2023 рік

 1. Скуратко Т. М. Виховний потенціал уроків літератури рідного краю (до вивчення творчості Володимира Ґжицького) / Т. М. Скуратко, А. М. Панасюк // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 228-231
 2. Канюка А. Вплив Г. Сковороди на філософію театру Леся Курбаса / А. Канюка ; наук. кер. Т. Скуратко // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 28-35
 3. Савчук Т. С. Джерела і шляхи вивчення життєпису Ганни Костів-Гуски на уроках літератури рідного краю / Т. С. Савчук ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 283-285
 4. Наскрізна програма практики / О. І. Петришина, М. В. Пігур, Т. М. Скуратко, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 70 с.
 5. Бондаренко А. Етапи творчого становлення Надії Сеньовської / Т. Скуратко ; наук. кер. Т. Скуратко // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 151-154
 6. Скуратко Т. Нове прочитання пам’яток давнього письменства / Т. Скуратко // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-66
 7. Нестерчук К. Нові підходи до вивчення байок Григорія Сковороди / К. Нестерчук : наук. кер. Т. Скуратко // Не розум від книг, а книги від розуму створились : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди (2. 02. 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. Гнатюка, 2023. – С. 114-122
 8. Лісова З.-О. В. Образ Богородиці в українській поезії ХVІІ століття в аспекті морально-етичного виховання учнів / З.-О. В. Лісова ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 277-280
 9. Лісова З.-О. Образ Богородиці у сучасному медіапросторі / З.-О. Лісова ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 176-178
 10. Джинджириста С. В. Особливості вивчення творчості Богдана Бастюка на уроках літератури рідного краю в школах Тернопільщини / С. В. Джинджириста ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 262-264
 11. Бондаренко А. С. Патріотичне виховання школярів у процесі втілення освітнього волонтерського проєкту «Україні потрібен кожен» (на матеріалі громадської діяльності Надії Сеньовської) / А. С. Бондаренко ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 251-253
 12. Скуратко Т. Полілог культур у поетичному дискурсі Юрія Клена / Т. Скуратко // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 139-143.
 13. Бондаренко А. Постать Володимира Гнатюка як медіатема / А. Бондаренко ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 164-166
 14. Скуратко Т. М. Проєктна діяльність у системі підготовки вчителя-словесника / Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 79-83
 15. Угрин М. В. Творча постать Дарії Віконської на уроках літератури рідного краю / М. В. Угрин ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 300-303
 16. Угрин М. Творчість Дарії Віконської на сторінках сучасної преси Тернопільщини / М. Угрин ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 180-182
 17. Бендзар О. Творчість Григорія Сковороди у фокусі сучасних медіа / О. Бендзар ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 160-162
 18. Скуратко Т. М. Українсько-німецькі літературні взаємини / Т. М. Скуратко // Література в мультикультурному дискурсі: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (6 квітня, 2023 р.). – Полтава : ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023. – С. 199-206
 19. Скуратко Т. М. Українсько-німецькі літературні взаємини: інтертекстуальний аспект / Т. М. Скуратко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 90-94
 20. Благодарська С. А. Урок-екскурсія як різновид вивчення творчості Степана Будного / С. А. Благодарська ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 254-255
 21. Канюка А. Феномен Леся Курбаса в сучасному медіапросторі / А. Канюка ; наук. кер. Т. Скуратко // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 169-171
 22. Демидась Ю. М. Шляхи аналізу лірики Василя Герасим’юка на уроках літератури рідного краю / Ю. М. Демидась ; наук. кер. Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 259-261

2022 рік

 1. Скуратко Т. М. Архетипна символіка в поезії Григорія Сковороди / Т. М. Скуратко // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 129-134
 2. Скуратко Т. М. Специфіка шкільного вивчення творчості Григорія Сковороди / Т. М. Скуратко // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 104-107
 3. Скуратко Т. Шевченківські мотиви у творчості Богдана Лепкого / Т. Скуратко // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 49-52

2021 рік

 1. Скуратко Т. М. Жанрове розмаїття лектури для дітей у художній спадщині Петра Сороки / Т. М. Скуратко // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 39–43.

2020 рік

 1. Скуратко Т. Інтертекстуальний дискурс роману Уласа Самчука «Темнота» / Т. М. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 129-142.
 2. Скуратко Т. М. Специфіка шкільного прочитання пам’яток давнього письменства / Т. М. Скуратко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 162–165.

 2019 рік

 1. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / Уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. В. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 235 с.
 2. Скуратко Т. Особливості поетики драматичної поеми Івана Драча «Зоря і смерть Пабло Неруди» / Т. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 127–144.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації

[ Geri ]