Web of Science ResearcherID: I-7859-2018

turtcun

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Турчин А. Практична професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів професійних шкіл у Німеччині: особливості дуальної моделі / А. Турчин, О. Кашуба, Т. Кравчук // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 460-475.
  2. Турчин А. І. Чат-боти у навчанні іноземних мов / А. І. Турчин // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 377–381.
  3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Іноземна мова (німецька) для студентів неспеціальних факультетів закладів вищої освіти / уклад. А. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 52 с.
  4. Kashuba О. Researches of ukrainian scholars on the pages of “archive of slavic philology” by Vatroslav Jagić / O. Kashuba, T. Kravchuk, A.Turchyn // Analele Universitatii Din Craiova. Seria Stiinte Filologice Lingvistica. – 2020. – Anul Xlii, n. 1-2. – S. 80-89. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098978304&origin=resultslist

2019 рік
  1. Турчин А. І. Deutsch fur Masterstudenten : навчальний посібник для студентів магістратури непрофільних спеціальностей заочної форми навчання / А. І. Турчин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 134 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах

Бібліотечні асоціації