Tutunuk

Кандидат мистецтвознавства

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2019 рік
  1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної та науково-педагогічної практик для магістрів спеціальностей 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 022 «Дизайн» / уклад. : І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник, І. М. Нестайко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 c.
  2. Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. С. Тютюнник, І. І. Пацалюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.
  3. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційних робіт : для студентів спеціальності 014 (бакалавр) – Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уклад.: І. І. Пацалюк, І. С. Тютюнник. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 56 с.
  4. Тютюнник І. Мотиви української народної вибійки у художньому просторі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / І. Тютюнник // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : зб. наук. праць. / редкол. : гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відпов. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. – Кн. 2. – С. 418–421.
  5. Kuziv М. European trends in Dmytro Shainoha’s painting as a vector going outside social art / M. Kuziv, I. Tiutiunnyk // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Košice ; Slovakia, 2019.  Vol. 7, n. 6A. – C. 124132.  

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах